Σχέση φυσικής δραστηριότητας, ευρωστίας και διατροφικών παραγόντων με την ινσουλινοαντίσταση σε παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχέση φυσικής δραστηριότητας, ευρωστίας και διατροφικών παραγόντων με την ινσουλινοαντίσταση σε παιδιά

Μέντζου, Αφροδίτη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα, την καρδιαγγειακή ευρωστία, τις διατροφικές συνήθειες και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε παιδιά. Στην έρευνα συμμετείχαν 31 αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 7 έως 14 ετών, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: α) υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά [n= 18, Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): 24.9±3.8 kg/m2, μέσος όρος±τυπική απόκλιση], και β) λιπόσαρκα παιδιά [n= 13, Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): 16.6±1.2 kg/m2]. Σε όλους τους εθελοντές καταγράφηκε το σωματικό βάρος, το ανάστημα, η περιφέρεια της μέσης και το πάχος 7 δερματοπτυχών, ενώ υπολογίστηκαν το συνολικό σωματικό και το σπλαχνικό λίπος, με τη μέθοδο απορρόφησης ακτίνων Χ διπλής ενέργειας και με συγκεκριμένες ανθρωπομετρήσεις, αντίστοιχα. Αξιολογήθηκε επίσης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (με τριαξονικό δραστηριογράφο, RT3), η καρδιαγγειακή ευρωστία (με την Ικανότητα Αεροβίου Έργου 170) και οι διατροφικές συνήθειες (με 3ήμερο ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων). Από φλεβικό αίμα ολονύκτιας νηστείας υπολογίστηκε η συγκέντρωση της γλυκόζης, της ινσουλίνης και των λιπιδίων. Η ινσουλινοαντίσταση (IR) εκτιμήθηκε με το μοντέλο HOMA. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε ανάλυση διακύμανσης [2 Χ 2 ANOVA (ομάδα και φύλο)] και απλές συσχετίσεις. Τόσο η ινσουλίνη νηστείας όσο και η ινσουλινοαντίσταση σχετίστηκαν θετικά (p< 0.01) με το ΔΜΣ (r= 0.695 και r= 0.686, αντίστοιχα), το ποσοστό λίπους (r= 0.589 και r= 0.579, αντίστοιχα), τη λιπώδη μάζα (r= 0.686 και r= 0.677, αντίστοιχα) και το σπλαχνικό λίπος (r= 0.537 και r= 0.537, αντίστοιχα). Η καρδιαγγειακή ευρωστία σχετίστηκε με χαμηλότερη συγκέντρωση ινσουλίνης νηστείας (r= -0.415, p< 0.05), χαμηλότερες τιμές ΗΟΜΑ-IR (r= -0.402, p< 0.05) καθώς και με χαμηλότερο (p<0.05) ΔΜΣ, ποσοστό σωματικού λίπους, λιπώδη μάζα και σπλαχνικό λίπος. Επιπρόσθετα, τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά είχαν χαμηλότερη καρδιαγγειακή ευρωστία σε σχέση με τα λιπόσαρκα (p< 0.01), ενώ η συνολική φυσική δραστηριότητα και η θερμιδική πρόσληψη δε διέφεραν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέλος, τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά είχαν υψηλότερη συγκέντρωση τριγλυκεριδίων (85.3±32.6 mg/dL έναντι 56.8±13.4 mg/dL για τα λιπόσαρκα, p< 0.01), απολιποπρωτεΐνης Β (72.1±11.8 mg/dL έναντι 63.2±11.4 mg/dL για τα λιπόσαρκα, p< 0.05), ινσουλίνης (10.4±5.1 μU/mL έναντι 5.5±2.3 μU/mL για τα λιπόσαρκα, p< 0.05) και ΗΟΜΑ-ΙR (2.4±1.2 έναντι 1.2±0.5 για τα λιπόσαρκα, p< 0.05). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η υψηλή καρδιαγγειακή ευρωστία σχετίστηκε αρνητικά με την ινσουλίνη νηστείας, την ινσουλινοαντίσταση και το σωματικό λίπος σε αυτά τα παιδιά. Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και η υψηλή ευρωστία των παιδιών επηρεάζουν ευεργετικά το σωματικό τους βάρος και λίπος και επιδρούν ευνοϊκά σε παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Exercise - Health aspects
Food habits - Children
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Children - Nutrition
Ινσουλινοαντίσταση
Insulin resistance

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.