Διατροφή και καρκίνος: ειδική εκπαίδευση των επαγγελμάτων υγείας (πρόληψη και αντιμετώπιση)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διατροφή και καρκίνος: ειδική εκπαίδευση των επαγγελμάτων υγείας (πρόληψη και αντιμετώπιση)

Μπουντζιούκα, Βασιλική

Ο καρκίνος θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα, χρόνια νοσήματα του οποίου η μη έγκαιρη διάγνωση, μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Καθώς, λοιπόν, η πρόληψη δεν παύει να είναι και η πιο αποτελεσματική ανθρωποκεντρική προσέγγιση, σκόπιμο είναι να αναφερθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που έχουν κύριο ρόλο στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νεοπλασιών.Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του καρκίνου παίζει η διατροφή, ασκώντας είτε επιβαρυντική, είτε προστατευτική δράση. Αλληλένδετος παράγοντας με τη διατροφή στην εμφάνιση των νεοπλασιών είναι και ο τρόπος ζωής συμπεριλαμβανομένης της φυσικής δραστηριότητας και του καπνίσματος.Από το ευρύ φάσμα των διαφόρων μορφών καρκίνου αναφέρονται αυτές που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα, αλλά και εκείνες, η εμφάνιση των οποίων οφείλεται στην επίδραση του περιβάλλοντος. Από τις πολυάριθμες συνιστώσες της διατροφής αναφέρονται εκείνες που η αυξημένη κατανάλωσή τους προάγει ή μειώνει την ανάπτυξη καρκίνου.Στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τον καρκίνο, στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης αυτού, σημαντικό ρόλο έπαιξε το πρόγραμμα «η Ευρώπη κατά του Καρκίνου», το οποίο χρηματοδοτεί πολλές έρευνες όπως το ΕΠΙΚ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας). Το ΕΠΙΚ είναι μια μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 14 χρόνια. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η συνεισφορά των διαφόρων λειτουργών υγείας (ιατρών, διαιτολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού,) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Χρειάζεται, επομένως, να λάβουν ειδική και διαρκή εκπαίδευση για τη σωστή πρόληψη, αλλά και τη φροντίδα των ασθενών, ώστε να μη καταβληθούν από την ασθένεια.Βέβαια, ο τομέας της εκπαίδευσης, σχετικά πρόσφατα, έχει αρχίσει να απασχολεί τους επιστήμονες και τους ερευνητές. Θα αναφερθούν στοιχειώδη θέματα εκπαίδευσης, ώστε οι επαγγελματίες υγείας να είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά στη διαδικασία διαλογής, στον επανέλεγχο, αλλά και στην παρηγορητική και υποστηρικτική αγωγή προς τους ασθενείς.Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, που αφορούν στην εκπαίδευση των λειτουργών υγείας και να δοθεί το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του τομέα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cancer - Nutritional aspects
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.