Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ένα νοικοκυριό στο δήμο της Αθήνας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ένα νοικοκυριό στο δήμο της Αθήνας

Τρουμπούνη, Ελένη

Η εποχή μας βρίσκεται μπροστά στη πρόκληση εδραίωσης μιας άλλης μορφής ανάπτυξης, της αειφόρου ανάπτυξης που θα στηρίζεται στη προστασία των φυσικών πόρων και θα μεριμνά για το μέλλον των επόμενων γενεών. Απαραίτητο στοιχείο για την πραγματοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η ύπαρξη αειφόρων κτιρίων. Συγκεκριμένα, η κατοικία αποτελεί μια οργανική οντότητα η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή ισορροπία με το περιβάλλον. Πολλές φορές όμως αυτή η σχέση ισορροπίας ανατρέπεται γιατί οι κατοικίες, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής και εκσυγχρονισμού, υιοθετούν μια καταναλωτική συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε μια ανεξέλεγκτη άντληση φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα τη συνεχή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών είναι δυνατή η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μέτρων τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, κρατικό επίπεδο. Η ενεργεία κυρίως η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό αποτελούν ζωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των νοικοκυριών. Η ανεξέλεγκτη χρήση τους οφείλεται κυρίως στον αυξανόμενο αριθμό των νοικοκυριών που παρατηρείτε ιδιαίτερα στους αστικούς χώρους καθώς και στη συνεχή προσπάθεια των νοικοκυριών για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Επιπρόσθετα, η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων οικιακών στερεών αποβλήτων αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα των αναπτυγμένων χωρών και των μεγάλων αστικών κέντρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων που αποκαλύπτει την αυξημένη καταναλωτική συμπεριφορά των σύγχρονων νοικοκυριών. Παρόλο που η τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων είναι αναπόφευκτη είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων με σκοπό τον περιορισμό τους. Για την πραγματοποίηση των μέτρων αυτών απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή των νοικοκυριών σε συνδυασμό με τη κρατική συμμετοχή και μέριμνα. Τα κατοικίες μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα των αειφόρων πόλεων που θα ενσωματώνουν στη δομή και τη λειτουργία τους τις βασικές αρχές της αστική οικολογίας, δηλαδή το σεβασμό στο κλίμα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την ορθολογική χρήση και διαχείριση των πόρων και γενικότερα τη προστασία του περιβάλλοντος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μόλυνση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Energy consumption - Greece - Attica (Nome) - Athens
Νερό - Διαχείριση
Pollution - Greece - Attica (Nome) - Athens
Ενέργεια - Κατανάλωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Water - Management
Βιομηχανικά απόβλητα
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Athens
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)