Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και μελέτη των απόψεων των κατοίκων στο δήμο Τυρνάβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και μελέτη των απόψεων των κατοίκων στο δήμο Τυρνάβου

Μπούτσιας, Κώστας

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελούν ένα ρεύμα ταχύτατης ανάπτυξης κυρίως στο Δυτικό κόσμο. Τέτοιου είδους απόβλητα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον καθώς περιέχουν πλήθος επικίνδυνων και τοξικών ουσιών. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται στην εργασία η νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης για την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών που αυτά περιέχουν. Ακόμη παρουσιάζονται οι τεχνικές που εφαρμοζόταν πριν την ανακύκλωση, τη διαδικασία της ανακύκλωσης αυτή τη στιγμή και τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή καθώς και στοιχεία για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ παγκοσμίως. Ακολουθεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε βασισμένη σε ερωτηματολόγια με σκοπό να διερευνηθούν οι γνώσεις που έχουν οι καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τα ΑΗΗΕ καθώς και οι τεχνικές ανακύκλωσης που αυτοί εφαρμόζουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κατοίκους του Δήμου Τυρνάβου τη χρονική περίοδο, του Ιανουαρίου 2012. Οι κάτοικοι της περιοχής ανακυκλώνουν σε πολύ μικρό ποσοστό τόσο τα οικιακά απόβλητα όσο και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενώ δηλώνουν ανικανοποίοιτοι τόσο από τις υπηρεσίες ανακύκλωσης του δήμου όσο και από τον αριθμό των κάδων. Ακόμη εμφανίζουν πολύ διαφορετική συμπεριφορά σχετικά με την απόρριψη μικρών και μεγάλων ΗΗΕ. Οι γνώσεις τους επίσης είναι πολύ περιορισμένες σχετικά με τα επικίνδυνα στοιχεία και το σύστημα της ανακύκλωσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
Refuse and refuse disposal - Greece - Larisa (Nome) - Tirnavos
Ηλεκτρονικά απόβλητα - Διαχείριση
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Electronic waste - Management
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός) - Τύρναβος
Waste electronic apparatus and appliances
Recycling (Waste, etc.)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.