Αξιολόγηση των επιπέδων υδάτωσης σε γενικό πληθυσμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αξιολόγηση των επιπέδων υδάτωσης σε γενικό πληθυσμό

Μανωλοπούλου, Αικατερίνη

Η ζωή στη γη έχει εξελιχθεί ως συνέπεια της παρουσίας του νερού. Το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα μακροθρεπτικά συστατικά και επιτελεί πολυάριθμες λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό. Η φυσιολογική ενυδάτωση συμβαδίζει με ένα ευρύ φάσμα πρόσληψης υγρών. Οι ανθρώπινες ανάγκες σε νερό βασίζονται σε μία επαρκής πρόσληψη (ΑΙ), η οποία πρέπει να πληρεί τις ανάγκες σχεδόν όλων των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ζωής, έτσι ώστε να αποφευχθεί το αρνητικό σωματικό ισοζύγιο νερού και η επερχόμενη αφυδάτωση. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η αφυδάτωση μπορεί να διαδραματίζει ένα ρόλο σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις. Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα επίπεδα υδάτωσης σε ένα σύνολο ατόμων – εθελοντών, σύμφωνα με την ημερήσια πρόσληψη νερού και με τρεις δείκτες υδάτωσης: το χρώμα των ούρων, την ωσμωτικότητα και το ειδικό βάρος. Η ημερήσια πρόσληψη νερού προκύπτει από ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης . Μεθοδολογία: Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 227 εθελοντές της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (85 γυναίκες, 141 άνδρες). Γινότανε συλλογή των πρώτων πρωινών τους ούρων και στη συνέχεια τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο για αναλύσεις. Οι αναλύσεις των δειγμάτων περιελάμβαναν τη ανάλυση χρώματος, ωσμωτικότητας και ειδικού βάρους των ούρων. Αποτελέσματα: Από τη στατιστική ανάλυση της μελέτης προέκυψε ότι ο μέσος όρος ηλικίας για το δείγμα μας ήταν 53 ±10 ετών, για το ύψος ήταν 170 ± 10 cm και για το βάρος 83,6 ± 18,5 kg. Επίσης, προέκυψε πως ο μέσος όρος χρώματος ούρων ήταν 2,8 ±1,1 , για το USG ήταν 1,018 ± 0,006, για την ωσμωτικότητα ήταν 650,5 ±224,6 mOsm/kg, για την κατανάλωση νερού ήταν 1507 ± 704 ml ανά ημέρα. Για κάθε φύλο ξεχωριστά προέκυψε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών ήταν 53 ± 10 ετών, ο μέσος όρος ύψους τους ήταν 175 ± 6 cm, και ο μέσος όρος βάρους τους ήταν 88,9 ± 12,5 kg. Ακόμη, ο μέσος όρος χρώματος ούρων του συνολικού αριθμού των ανδρών (Ν=141) ήταν 2,9 ± 1, για το USG ο μέσος όρος ήταν 1,019 ± 0,006, για την ωσμωτικότητα 679,5 ± 214,7 mOsm/ kg. Οι άνδρες κατανάλωναν κατά μέσο όρο 1554 ± 726 ml νερό ανά ημέρα. Για τις γυναίκες ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 53 ± 11 ετών, ο μέσος όρος ύψους ήταν 162 ± 10 cm, και ο μέσος όρος βάρους ήταν 74,7 ± 22,9 kg. Ακόμη, ο μέσος όρος USG ήταν 1,017 ± 0,007 , ο μέσος όρος ωσμωτικότητας ήταν 602,3 ±233,6 mOsm/ kg . Οι γυναίκες κατανάλωναν κατά μέσο όρο 1430 ± 662 ml νερό ανά ημέρα. Τέλος, από τη σύγκριση των τιμών δεικτών υδάτωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p= 0.012<0.05) μόνο για τις τιμές ωσμωτικότητας μεταξύ των δύο φύλων. Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τον Armstrong και τη χρωματική του κλίμακα για το χρώμα των ούρων, καθώς και σύμφωνα με τις απόψεις του ACSM για την ωσμωτικότητα και το όριο USG, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος του δείγματός μας ήταν ενυδατωμένος. Αυτοί οι δείκτες αντικατοπτρίζονται και από την επαρκή μέση κατανάλωση νερού του δείγματος, αν σκεφτούμε ότι το 80% της πρόσληψης νερού προέρχεται από πόσιμο νερό και από αφεψήματα. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη τις Ευρωπαϊκές συστάσεις παρατηρούμε ότι πληρούνται οι ημερήσιες ανάγκες σε υγρά, δεδομένου ότι η μέση τιμή που βρήκαμε αντιστοιχεί μόνο σε πόσιμο νερό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αφυδάτωση
Χρόνιες ασθένειες
Hydration
Chronic diseases
Νερό - Φυσιολογικές απόψεις
Water - Physiological aspects
Dehydration
Υδάτωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.