Χαρτογράφηση των αλλαγών στην ακτογραμμή των νησιών Andaman, Nicobar, Ινδικός Ωκεανός με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρακολούθησης της γης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χαρτογράφηση των αλλαγών στην ακτογραμμή των νησιών Andaman, Nicobar, Ινδικός Ωκεανός με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρακολούθησης της γης

Σκλάβος, Ευάγγελος

Ο σκοπός της εργασίας είναι να χαρτογραφηθούν οι αλλαγές στην ακτογραμμή των νησιών Andaman, Nicobar που βρίσκονται στο Ινδικό Ωκεανό εξαιτίας του σεισμού στις 26 Δεκεμβρίου 2004 που είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός καταστροφικού τσουνάμι που σάρωσε τις ακτές της Ινδονησίας, Μαλαισίας, Ταυλάνδης, Σρι Λάνκα, Ινδίας καθώς και της Βορειοδυτικής Αφρικής. Οι αλλαγές αυτές χαρτογραφήθηκαν με τη χρήση διαστημικών δεδομένων από την ESA. Έμφαση δόθηκε στα νησιά Nicobar, Great και Little απ’ όπου επεξεργαστήκαμε τις δορυφορικές εικόνες για να μπορέσουμε να διεξάγουμε τα συμπεράσματά μας για το μέγεθος της καταστροφής των ακτών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε βάση του λογισμικού Erdas. Στην εργασία αναφέρονται πρώτα κάποιες γενικές πληροφορίες για τον σεισμό και το μέγεθος του καθώς και για το παραγόμενο τσουνάμι. Επεξηγούνται αναλυτικά τα αίτια δημιουργίας του τσουνάμι, οι γεωγραφικές επιπτώσεις του και οι ανθρώπινες απώλειες που είχαμε. Παρουσιάζονται αναλυτικά φωτογραφίες, πριν το τσουνάμι και μετά, από τα νησιά που έχουν πληγεί και γίνεται μία αναφορά στους αυτόχθονες κατοίκους των νησιών αυτών ως προς τον τρόπο ζωής τους αλλά και την αντιμετώπισή τους από την κυβέρνηση της Ινδίας. Κατόπιν γίνεται αναφορά στους 3 δορυφόρους απ’όπου αντλήσαμε τα δεδομένα, Chris Proba, Envisat, Ers2, επεξήγηση των δυνατοτήτων τους και των χαρακτηριστικών τους. Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των εικόνων που είχαμε μέσω του λογισμικού Erdas και με τη βοήθεια του περιβάλλοντος Google Earth καταφέραμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για την διάβρωση και τις αλλαγές στην ακτογραμμή των νησιών Great, Little Nicobar συγκρίνοντας εικόνες πριν και μετά τον σεισμό και το καταστροφικό τσουνάμι. Τέλος, αναφέρονται κάποια γενικά συμπεράσματα και πολιτικές αντιμετώπισης για τέτοιες οικολογικές καταστροφές καθώς και τρόποι πρόληψης των τσουνάμι.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cartography
Indian Ocean
Earthquakes
Nicobar Islands (India)
Κύματα βαρύτητας
Tsunami
Σεισμοί
Χαρτογραφία
Andaman Islands (India)
Ινδικός Ωκεανός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.