Η Σχέση της Μεσογειακού τύπου Διατροφής με τη βαρύτητα του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου, σε δείγμα αγροτικού πληθυσμού: Η μελέτη Greek study of Acute Coronary Syndromes (GREECS)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η Σχέση της Μεσογειακού τύπου Διατροφής με τη βαρύτητα του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου, σε δείγμα αγροτικού πληθυσμού: Η μελέτη Greek study of Acute Coronary Syndromes (GREECS)

Ηλιοπούλου, Ηλιάνα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια από τις πρώτες αιτίες θανάτων παγκοσμίως. Πολλοί παράγοντες είναι εκείνοι που ευθύνονται για το γεγονός αυτό και η διατροφή αποτελεί έναν από αυτούς. Έχει αποδειχθεί πλέον από πολλές μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν ότι η διατροφή του κάθε ατόμου μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες ερευνούσαν την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στο σύνολο της, αλλά και το πώς επιδρά το κάθε συστατικό της ξεχωριστά στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Γεγονός είναι όμως ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά με το πώς η μεσογειακή διατροφή επιδρά στην βαρύτητα της εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου. Κατά πόσο δηλαδή ένα άτομο, του οποίου οι διατροφικές συνήθειες βρίσκονταν πιο κοντά στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, μπορούσε να εμφανίσει μειωμένη βαρύτητα της νόσου σε σχέση με κάποιο άλλο άτομο με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες; Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αξιολογήσει τη σχέση της διατροφής στη βαρύτητα του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ), σε δείγμα ασθενών από αγροτικές περιοχές της χώρας. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν όσοι ασθενείς εμφάνισαν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) ή ασταθή στηθάγχη (ΑΣ) και συνολικά ήταν 1670 ασθενείς. Από την εργασία αυτή προέκυψαν αρκετά σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την μεσογειακή διατροφή και την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ειδικότερα, μελετήθηκε η επίδραση της μεσογειακής διατροφής στο σύνολό της, αλλά και του κάθε συστατικού της ξεχωριστά στις τιμές ορισμένων βιοχημικών δεικτών οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της μυοκαρδιακής βλάβης του ατόμου. Αυτό που βρέθηκε είναι ότι το σύνολο της διατροφής που ακολουθεί το κάθε άτομο μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του επιδρώντας με διάφορους τρόπους στη βαρύτητα των καρδιαγγειακών προβλημάτων, σε αντίθεση με το κάθε τρόφιμο ξεχωριστά που δεν έχει σημαντική επίδραση στην βαρύτητα των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιά - Ασθένειες
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Heart - Diseases
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.