Η επιδεκτικότητα των ακτών του κόλπου της Αταλάντης (Νομός Φθιώτιδας - Στερεά Ελλάδα) σε παράκτιους φυσικούς κινδύνους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η επιδεκτικότητα των ακτών του κόλπου της Αταλάντης (Νομός Φθιώτιδας - Στερεά Ελλάδα) σε παράκτιους φυσικούς κινδύνους

Σικαλία Τράκου, Αικατερίνη

Οι αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες του πλανήτη, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά της παράκτιες περιοχές ήπιου ανάγλυφου. Απαραίτητη είναι η πρόταση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ώστε να προστατευτούν παράκτιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως λιμνοθάλασσες, παραλίες και δελταϊκές πεδιάδες. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση των παράκτιων φυσικών κινδύνων για την περιοχή του κόλπου της Αταλάντης που βρίσκεται στο Νομό Φθιώτιδας και συγκεκριμένα η εκτίμηση του ρυθμού ανόδου της θαλάσσιας στάθμης. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας – Coastal Vulnerability Index (CVI), που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Για τον υπολογισμό του δείκτη εκτιμήθηκαν οι παρακάτω παράγοντες : Η γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης, η παράκτια κλίση της περιοχής μελέτης, η σχετική μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης, ο ρυθμός διάβρωσης και προέλασης της ακτογραμμής, το μέσο παλιρροιακό εύρος και το μέσο σημαντικό ύψος κύματος που πλήττει της ακτές. Οι παραπάνω παράγοντες επεξεργάστηκαν και εκτιμήθηκαν με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα του λογισμικού ArcGis 10.1 με την βοήθεια του οποίου δημιουργηθηκαν οι τελικοί χάρτες. Σύμφωνα με τον χάρτη παράκτιας επικινδυνότητας, για ένα συνολικό μήκος ακτογραμμής 32,18 km, ένα μήκος 11,27 km (36%) χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας και ένα μήκος 7,5 km (23%) ως υψηλής επικινδυνότητας. Για την έρευνα της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκε και οργανώθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων με θεματικά επίπεδα που προέκυψαν από την ψηφιοποιήση στοιχείων από τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1: 50.000 και 1: 5.000 καθώς και τον γεωλογικό χάρτη της περιοχής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κλιματικές μεταβολές
Θαλάσσια στάθμη
Geomorphology - Greece - Atalandi
Climatic changes
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Sea level
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κόλπος της Αταλάντης
Gulf of
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)