Η συμβολή της γεωμορφολογικής ανάλυσης στη μελέτη των υδρογραφικών δικτύων: μελέτη περίπτωσης: το δίκτυο του Καλού Ποταμού στην Ανατολική Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή της γεωμορφολογικής ανάλυσης στη μελέτη των υδρογραφικών δικτύων: μελέτη περίπτωσης: το δίκτυο του Καλού Ποταμού στην Ανατολική Κρήτη

Πέππας, Ηλίας

Το θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι «Η συμβολή της γεωμορφολογικής ανάλυσης στη μελέτη των υδρογραφικών δικτύων» και ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε το Ίστρον του νομού Λασιθίου της Κρήτης, όπου και διεξήχθη επιτόπια έρευνα με σκοπό την χαρτογράφηση σημείων γεωλογικού ενδιαφέροντος και την αποτύπωσή τους σε ψηφιακό χάρτη. Η έρευνα εστιάζει στο υδρογραφικό δίκτυο του Καλού Ποταμού ή ποταμού Ίστρου, όπως είναι επίσης γνωστός. Αρχικά συλλέχθηκαν τα γενικότερα φυσικογεωγραφικά στοιχεία της περιοχής της Κρήτης και κατόπιν της περιοχής μελέτης και στην πορεία έγινε ανάλυση των γεωλογικών, τεκτονικών και γεωμορφολογικών στοιχείων της περιοχής. Εν συνεχεία, έγινε περιγραφή της εργασίας πεδίου που εκπονήθηκε κατά το 2004 και με τη χρήση του λογισμικού Quantum GIS έγινε ψηφιοποίηση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του Ίστρου και χάραξη του υδρογραφικού του δικτύου. Τέλος, διενεργήθηκε η συσχέτιση των γεωμορφολογικών δεδομένων με τη μορφή και τις διεργασίες του Καλού Ποταμού, η οποία οδήγησε σε ποικίλα συμπεράσματα σχετικά με την αλληλεπίδραση των υδρογραφικών δικτύων με το εγγύς περιβάλλον τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κρήτη
Υδρολογία - Ελλάδα - Κρήτη
Geomorphology - Greece - Crete
Υδρογραφία - Δίκτυα
Hydrology - Greece - Crete
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Drainage networks
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.