Συσχέτιση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής με την εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συσχέτιση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής με την εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Τσικαλάκη, Ειρήνη

Η ινσουλινοαντίσταση σχετίζεται με την ανάπτυξη ΣΔΤ2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί ποιοι από τους γνωστούς, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, προδιαθεσιακοί παράγοντες της ινσουλινοαντίσταση επηρεάζουν ανεξάρτητα την εμφάνιση της συγκεκριμένης διαταραχής στον ελληνικό παιδικό πληθυσμό. Εξετάστηκαν 733 παιδιά, ηλικίας 9-13 ετών, από πέντε νομούς της ελληνικής επικράτειας. Ελήφθησαν δεδομένα για τις διατροφικές συνήθειες και τις συνήθειες φυσικής δραστηριότητας, τα ανθρωπομετρικά και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των παιδιών όπως επίσης για το ιατρικό ιστορικό και λοιπά χαρακτηριστικά των γονέων τους. Η ινσουλινοαντίσταση εκτιμήθηκε με τους δείκτες HOMA (homeostasis model assessment), FGIR (fasting glucose to insulin ratio) και QUICKI (quantitative insulin sensitivity check index). Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι ο επιπολασμός της ινσουλινοαντίστασης στα κορίτσια, τα υπέρβαρα και κυρίως παχύσαρκα παιδιά αλλά και τα παιδιά σε στάδιο σεξουαλικής ωρίμανσης > 2, είναι στατιστικά σημαντικά (p=0,000) υψηλότερος. Από τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης προέκυψε πως η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, το θηλυκό φύλο, το στάδιο σεξουαλικής ωρίμανσης, ο αυξημένος χρόνος καθημερινής τηλεθέασης και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα σχετίζονται ανεξάρτητα και θετικά με την ινσουλινοαντίσταση. Συμπερασματικά, τα κορίτσια, τα παχύσαρκα παιδιά (ιδιαίτερα εκείνα με κεντρικού τύπου παχυσαρκία) και τα παιδιά στην έναρξη της ήβης, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν ινσουλινοαντίσταση, επομένως, αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τίθενται στο κέντρο της προσοχής των στρατηγικών πρόληψης του διαβήτη και των λοιπών συνεπαγόμενων της ινσουλινοαντίστασης νοσημάτων, ενώ επιπλέον έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και στην αποτροπή των παιδιών από καθιστικές δραστηριότητες όπως η τηλεθέαση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Τρόπος ζωής - Υγιειονολογικές απόψεις
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Food habits - Children
Children - Nutrition
Ινσουλινοαντίσταση
Lifestyles - Health aspects
Insulin resistance
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.