Μορφωτικό επίπεδο και αντιλήψεις για τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μορφωτικό επίπεδο και αντιλήψεις για τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων

Χάμος, Αλέξανδρος

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση των αντιλήψεων και του γνωσιακού επιπέδου του πληθυσμού της Ελλάδος για τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν καρδιαγγειακά νοσήματα, ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο συνολικά, αλλά και ξεχωριστά για κάθε φύλο. Αποτελέσματα :Όσον αφορά τη σχέση φύλου(γυναίκας / άνδρα) και μορφωτικού επιπέδου παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις. Συμπερασματικά όμως, μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες εμφανίζουν ένα πιο ολοκληρωμένο γνωσιακό επίπεδο για τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, σε σχέση με τους άνδρες, και στα 3 μορφωτικά επίπεδα. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του συνολικού πληθυσμού και τη σχέση του με τις απαντήσεις που δόθηκαν από κάθε κατηγορία, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα μας έδωσαν μία λογική σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και απαντήσεων ,με εξαίρεση την κατηγορία των συμμετεχόντων χαμηλής μόρφωσης όπου σε συγκεκριμένες ερωτήσεις απάντησε απρόσμενα σωστά, στο μεγαλύτερό της ποσοστό. Συμπεράσματα: Γίνεται εμφανές ότι το επίπεδο γνώσεων του συνολικού πληθυσμού της χώρας, όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Γι’ αυτό πρέπει να δράσουν αποφασιστικά και αποτελεσματικά οι αρμόδιοι φορείς, όπως το κράτος και η πανεπιστημιακή κοινότητα, ενημερώνοντας τον πληθυσμό προκειμένου να μειωθεί η καρδιαγγειακή νοσηρότητα του πληθυσμού της Ελλάδος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.