Εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό τρίτης ηλικίας στο Νομό Πρεβέζης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό τρίτης ηλικίας στο Νομό Πρεβέζης

Γκορόγια, Ευθαλία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τις «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού με Έμφαση στον Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας στο Νομό Πρεβέζης». Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει το προφίλ των τουριστών της τρίτης ηλικίας, τις προτιμήσεις που έχουν, καθώς επίσης και το βαθμό ικανοποίησής τους από το τουριστικό προϊόν που προσφέρει ο Νομός Πρεβέζης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται εισαγωγή στη έννοια του τουρισμού, ενώ ακόμη αναπτύσσεται η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και του τουρισμού τρίτης ηλικίας. Ακολούθως, παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει διεθνώς πάνω στον τομέα αυτό, ενώ ακόμη, γίνεται αναφορά στο Νομό Πρεβέζης και στις ήπιες μορφές τουρισμού που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και αναπτύσσονται σε αυτόν. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που απορρέουν έπειτα από ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις του δείγματος στο ερωτηματολόγιο της παρούσας πτυχιακής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τουρισμός - Ελλάδα - Πρέβεζα (Νομός)
Tourism - Greece - Preveza (Nome)
Τουρισμός και ηλικιωμένοι
Tourism and older people

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.