Οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την εκπαίδευση

Σεφέρη, Μαρία

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την εκπαίδευση, για τα ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς επίσης και για το ιδιωτικό σχολείο και τα φροντιστήρια. Πραγματοποιήθηκε, σε δείγμα 150 γονέων, την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2012, σε κατοίκους των Τρικάλων. Από τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων παλινδρόμησης προκύπτει ότι, η ηλικία του άνδρα είναι σημαντικός παράγοντας για τις ετήσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, αλλά και για τις δαπάνες για την εκπαίδευση πριν και μετά την εισαγωγή των παιδιών στο πανεπιστήμιο. Όπως επίσης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις δαπάνες των γονέων. Ακόμα, το μορφωτικό επίπεδο παίζει και αυτό το δικό του σημαντικό ρόλο επηρεάζοντας την προθυμία των γονέων να δαπανήσουν χρήματα για βελτιώσεις του δημόσιου σχολείου, αλλά και τις δαπάνες των γονέων αφού εισαχθούν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Η διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων και η αντιμετώπιση προβλημάτων στα μαθήματα από τα παιδιά διαπιστώθηκε να έχει θετική επίδραση στις μηνιαίες δαπάνες των γονέων για ιδιαίτερα μαθήματα. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η επίδραση του επαγγέλματος των γονέων στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι αν οι γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι δαπανούν μικρότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και για την εκπαίδευση των παιδιών τους μετά την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Income distribution - Greece
Κατανομή εισοδήματος - Ελλάδα
Education - Greece
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.