Μελέτη της συμμετοχής του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων στο μηχανισμό πρόκλησης του καθυστερημένου μυϊκού πόνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μελέτη της συμμετοχής του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων στο μηχανισμό πρόκλησης του καθυστερημένου μυϊκού πόνου

Ντάφλος, Νικόλαος

Εισαγωγή: Είτε σε ερασιτεχνικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, η ασκησιογενής μυϊκή βλάβη και ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος είναι μία γνώριμη κατάσταση. Η απώλεια μυϊκής δύναμης, ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος (ΚΜΠ), η μυϊκή ευαισθησία, η μυϊκή δυσκαμψία, και το οίδημα είναι τυπικά συμπτώματα. Παρόλα αυτά, έως σήμερα δεν είναι απόλυτα γνωστός ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησης του ΚΜΠ, ενώ επίσης δεν υπάρχουν απόλυτα τεκμηριωμένες μέθοδοι πρόληψης ή θεραπείας. Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια είχε ως κύριο στόχο την βαθύτερη κατανόηση του ρόλου του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων στον μηχανισμό πρόκλησης του ΚΜΠ Μέθοδοι: Επτά νέοι αγύμναστοι υγιείς άνδρες εκτέλεσαν 48 κάμψεις του αγκώνα του μη επιδέξιου χεριού, ώστε να προκληθεί στους εμπλεκόμενους μύες ασκησιογενής βλάβη. Μετρήθηκαν το προ- και μετασκησιακά επίπεδα της μέγιστης ισομετρικής ροπής (ΜΙΤ), του εύρους κίνησης και των επιμέρους γωνιών της άρθρωσης του αγκώνα (ROM, FANG, RANG), της περιμέτρου του βραχιονίου (CIRC), της υποκειμενικής αντίληψης της έντασης του αισθανόμενου πόνου (VAS), καθώς και της κρεατινικής κινάσης (CK) στον ορό του αίματος, μεταβολές του PAF μέσω του ενυζύμου βιοσύνθεσης (PAF-ακετυλοτρανσφεράση, PAF-AT) και αποικοδόμησης (PAF-ακετυλοϋδρολάση, PAF-AH) και γενική ανάλυση αίματος. Έγινε και διατροφική αξιολόγηση των μέσω ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Αποτελέσματα: Οι δείκτες μυϊκής βλάβης και φλεγμονής αυξήθηκαν στατιστικώς σημαντικά. Τα επίπεδα της PAF-AH παρέμειναν αμετάβλητα και τα επίπεδα της PAF-AT εμφάνισαν σαφή τάση αύξησης. Επίσης υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη. Τέλος παρατηρήθηκε άμεση αύξηση των αιμοπεταλίων. Η διατροφική αξιολόγηση δεν εντόπισε ελλιπή πρόσληψη κάποιου θρεπτικού συστατικού για κανένα συμμετέχοντα. Συμπεράσματα: . Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την πιθανή εμπλοκή του PAF στον μηχανισμό της ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καθυστερημένος Mυϊκός Πόνος
Muscles - Blood-vessels
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Exercise
Delayed Onset Muscle Soreness
Άσκηση
Μύες
Platelet activating factor

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.