Η επίδραση της απολιποπρωτεϊνης Ε στα λιπίδια αίματος σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η επίδραση της απολιποπρωτεϊνης Ε στα λιπίδια αίματος σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα

Θεοδοσίου, Γεωργία

Η σχέση μεταξύ του γονοτύπου της απολιποπρωτεϊνης Ε(Apo E) και των λιπιδίων πλάσματος έχει εξετασθεί εκτενώς. Σκοπός της μελέτης ήταν ναεξετάσει την επίδραση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας και τουγονοτύπου της Apo E στη συγκέντρωση της ολικής χοληστερόλης, HDL, LDLχοληστερόλης και τριγλυκεριδίων σε ελληνικό ενήλικο πληθυσμό. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 983 άτομα, από τα οποία το 48%άνδρες και το 52% γυναίκες.Η εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας καταγραφής της συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων. Ενώ γιατην αξιολόγηση της φυσικής άσκησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο iPAQ λαμβάνοντας υπόψη την συχνότητα, την διάρκεια και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας τοτελευταίο διάστημα. Η ολική χοληστερόλη και η LDLχοληστερόλη διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των υποομάδων των γονοτύπων της Αpo E με P <0.05 έχοντας λάβει υπόψη και τους παράγοντες ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος,κάπνισμα, συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα καθώς και ύπαρξη υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη. Η HDL χοληστερόλη επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από τηνάσκηση και από την αλληλεπίδραση που παρουσιάζει η άσκηση με τονγονότυπο της Αpo E. Πιο συγκεκριμένα οι άντρες με γονότυπο Αpo E2 που ασκούνται έχουν υψηλότερη συγκέντρωση HDLχοληστερόλης σε σχέση με μη ασκούμενους, με στατιστικά σημαντική διαφορά έχοντας λάβει υπόψησυγχυτικούς παράγοντες όπως ηλικία, κάπνισμα, δείκτη μάζας σώματος.(P=0.014). Η μελέτη έδειξε πως η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να επιδρά ευεργετικά στο λιπιδαιμικό προφίλ κυρίως στους άντρες με γονότυπο Αpo E2.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απολιποπρωτεϊνη Ε
Exercise - Health aspects
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Apolipoprotein E
Lipids
Λιπίδια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.