Οι πεποιθήσεις των καταναλωτών για τους κινδύνους της κινητής τηλεφωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι πεποιθήσεις των καταναλωτών για τους κινδύνους της κινητής τηλεφωνίας

Ρουμπέα, Σοφία

Στην εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια αντίληψης της συμπεριφοράς των καταναλωτών, όσον αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και των επιπτώσεων στην υγεία από τη χρήση τους, λόγω της ακτινοβολίας που εκπέμπουν. Αρχικά δίνεται ο ορισμός του «κινητού τηλεφώνου», του τρόπου λειτουργίας του και του τι περιλαμβάνει και πως λειτουργεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ακολουθεί αναφορά στις μορφές ακτινοβολίας και τα διεθνή όρια ασφαλούς έκθεσης σε αυτές, στις γενιές κινητής τηλεφωνίας και στα συστήματα λειτουργίας τους, στην υπεύθυνη χρήση των κινητών τηλεφώνων και στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας των κινητών στην υγεία. Στη συνέχεια, παραθέτονται οικονομικά και ιστορικά στοιχεία, που αφορούν τις τρεις εταιρίες – παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Στο τρίτο κεφάλαιο, υπάρχει η βιβλιογραφική προσέγγιση προηγούμενων μελετών. Πρόκειται για 18 άρθρα που αφορούν την ζήτηση των κινητών τηλεφώνων, τους κινδύνους της υγείας από την ακτινοβολία και τη συμπεριφορά των χρηστών. Στο τέταρτο κεφάλαιο, υπάρχει η εμπειρική προσέγγιση. Αρχικά γίνεται αναφορά στην μεθοδολογία της έρευνας και στη σύνταξη του ερωτηματολογίου, ακολουθούν στοιχεία που φανερώνουν το προφίλ του δείγματος, η στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνει είκοσι πίνακες συσχέτισης των μεταβλητών με τις επεξηγήσεις των στοιχείων και τέλος η οικονομετρική ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να βρεθούν ποιες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Παραθέτονται δύο πίνακες με επεξήγηση των στοιχείων τους. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παραθέτονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κινητή τηλεφωνία
Consumer behavior
Cellular telephones
Ακτινοβολία - Υγιεινολογικές απόψεις
Radiation - Health aspects
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.