Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού

Κωστάκης, Ιωάννης

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εκτιμηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης, και οι μεταβλητές που καθορίζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών των τουριστικών υπηρεσιών. Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η διπλωματική μελέτη είναι η εκτίμηση αντίστοιχων οικονομετρικών υποδειγμάτων με τη χρησιμοποίηση διαστρωματικών δεδομένων στην περιοχή της Κρήτης. Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία με χρήση ερωτηματολογίου τόσο σε δείγμα 320 ελλήνων και ξένων τουριστών, όσο και σε δείγμα 30 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αρχικά, εκτιμώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες σχετικά με τις αποφάσεις των τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα, διερευνάται η ύπαρξη των διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων και κινήτρων για την εφαρμογή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα ξενοδοχεία. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων προσδιορίζουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Tourism
Renewable energy sources
Τουρισμός
Hotels - Energy conservation - Greece - Crete
Sustainable development - Greece - Crete
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κρήτη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ξενοδοχεία - Εξοικονόμηση ενέργειας - Ελλάδα - Κρήτη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)