Γνώσεις παραγόντων κινδύνου σε αστικούς και μη αστικούς πληθυσμούς

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Γνώσεις παραγόντων κινδύνου σε αστικούς και μη αστικούς πληθυσμούς

Πάτσαλη, Έλσα

Σκοπός: Η αξιολόγηση, αποτίμηση και σύγκριση των γνώσεων και αντιλήψεων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε πληθυσμούς της Αττικής και σε πληθυσμούς των λοιπών περιοχών. Μεθοδολογία: Μελετήθηκε ένα τυχαίο επιλεγμένο δείγμα 7.468 ενήλικων ατόμων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας με το 44,2% να είναι άνδρες(3301 άνδρες) ηλικίας 41±15 και το 55,8 γυναίκες(4167 γυναίκες) ηλικίας 38±15. Οι γνώσεις και αντιλήψεις των ατόμων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που σχετίζονται με τη διατροφή αξιολογήθηκαν με βάση 10 ερωτήσεις. Αποτελέσματα: Βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με τις αντιλήψεις του πληθυσμού για τη σχέση της διατροφής με την Καρδιαγγειακή νόσο. Οι κάτοικοι της Αττικής είναι λιγότερο ενημερωμένοι όσον αφορά πολλούς διατροφικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.Οι κάτοικοι των υπόλοιπων περιοχών της Ελλάδος φαίνονται να είναι πιο ενημερωμένοι και να γνωρίζουν περισσότερα για τη σχέση της διατροφής με την υγεία. Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκε το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των ατόμων όσον αφορά την υγιεινή διατροφή. Διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι των περιοχών εκτός Αττικής είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και γνωρίζουν περισσότερα για την σχέση της διατροφής με την υγεία, σε σχέση με τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Η πολιτεία και οι επιστημονικοί φορείς οφείλουν να αναδείξουν το πρόβλημα του χαμηλού επιπέδου γνώσεων και της παραπληροφόρησης και να δράσουν άμεσα, με κύριο στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού και την μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στην χώρα μας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-08-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)