Οργάνωση και προδιαγραφές κέντρου μείξης ενδοφλέβιων διαλυμάτων (εντερικών – παρεντερικών) - Ι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οργάνωση και προδιαγραφές κέντρου μείξης ενδοφλέβιων διαλυμάτων (εντερικών – παρεντερικών) - Ι

Πατερουλάκης, Γεώργιος

Ολοένα και περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη στη καθημερινή πρακτική της επιστημονικής κοινότητας να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο υγείας. Έτσι λοιπόν και στην επιστήμη της διαιτολογίας-διατροφής, μιας επιστήμης που παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της υγείας του πολίτη, είναι θεμιτή η χάραξη προδιαγραφών για την εξασφάλιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας κάθε προϊόντος διατροφής. Πολύ περισσότερο το κομμάτι εκείνο της παραγωγής και διάθεσης διαλυμάτων-σκευασμάτων διατροφής (εντερική-παρεντερική) διαδραματίζει ρόλο εξαιρετικής σημασίας, διότι αναφέρεται σε ένα δεδομένο αριθμό ατόμων που νοσούν και επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα διατροφής από το στόμα. Η διευκόλυνση στην αντιμετώπιση σοβαρών παθολογικών περιστατικών σε αυτού του είδους την διατροφή αποδεικνύει το σημαντικό ρόλο που παίζει η εντερική-παρεντερική σίτιση στην καλύτερη εξέλιξη της υγείας του ασθενή. Επομένως καθετί που αποδίδει ποιότητα και λειτουργικότητα στη διατροφή αυτή θα αποτελεί κομμάτι των προδιαγραφών της. Η εργασία αυτή αναφέρεται στην προετοιμασία του έμψυχου και υλικοτεχνικού δυναμικού ενός Ν.Ι.(μονάδας μείξης διαλυμάτων) προκειμένου να παρασκευασθούν και να διατεθούν, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους διεθνείς κανόνες υγείας, διαλύματα – σκευάσματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εντερική ή παρεντερική σίτιση ασθενών του νοσοκομείου. Η παρούσα εργασία δίδει ένα πρότυπο υπηρεσιών ασηπτικής τεχνικής, που πρέπει να προϋπάρχουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και λειτουργικότητα των εντερικών και παρεντερικών διαλυμάτων που διατίθενται.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εντερική διατροφή
Parenteral feeding
Παρεντερική διατροφή
Enteral feeding

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.