Γνώσεις και παράγοντες που διαμορφώνουν τη διατροφική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου στο Νέο Ηράκλειο - Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Γνώσεις και παράγοντες που διαμορφώνουν τη διατροφική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου στο Νέο Ηράκλειο - Αττικής

Σεφερλή, Γεωργία

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να προσδιορίσει τις διατροφικές γνώσεις και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την διατροφική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου στο Νέο Ηράκλειο-Αττικής.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι διατροφικές γνώσεις των νέων αυτών παιδιών του δείγματος (ν=60), που κυμαίνονται στις ηλικίες 12 με 15 χρόνων, είναι ικανοποιητικές. Δυστυχώς όμως οι γνώσεις αυτές δεν ακολουθούνται με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια λανθασμένη διατροφική συμπεριφορά από την πλευρά των παιδιών. Οι κύριοι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης κατάστασης είναι οι διαμορφωτές της διατροφικής συμπεριφοράς τους, διότι σύμφωνα με την μελέτη δεν τους παρέχουν γνώσεις κατανοητές, ώστε στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή.Οι παράγοντες σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, που διαμορφώνουν την διατροφική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίου είναι: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα η τηλεόραση, οι γονείς, οι συνομήλικοι και φίλοι καθώς και το σχολείο.Οι συγκεκριμένοι παράγοντες εμπλουτίζουν τις γνώσεις των παιδιών στα θέματα της διατροφής, ενώ σε σχέση και με την παραδειγματική τους συμπεριφορά συντελούν στην διαμόρφωση της διατροφικής συμπεριφοράς των μαθητών.Οι γνώσεις που μεταβιβάζονται από τους παράγοντες αυτούς και υιοθετούνται στη συνέχεια από τα παιδιά θα πρέπει να είναι σωστές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συγκεκριμένες γνώσεις, να δίνονται από αξιόπιστες πηγές στα παιδιά και τους γονείς. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα μπορούν να συμμετέχουν γονείς και μαθητές καθώς και μέσω της συνεχούς διατροφικής εκπαίδευσης από το δημοτικό έως το λύκειο, μέσω κατάλληλων μαθημάτων διατροφής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Έφηβοι - Διατροφή
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Nutrition - In adolescence

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.