Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής

Γούλα, Μαρία

Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο των σχεδιαστών στρατηγικών ανάπτυξης του κόσμου, καθώς και των όλων των διοικητικών φορέων. Στην παρούσα μελέτη, η περιφερειακή ανάπτυξη, εξετάζεται μέσα από το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο κυρίως, για τέσσερις χαρακτηριστικές περιοχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, την Βάρη, τα Καλύβια, το Κορωπί και το Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο έχει συντελεστεί κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στις συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής δεδομένου ότι άλλαξε ο αγροτικός τους χαρακτήρας, σε ημιαστικός ή προαστιακός, καθώς άλλαζε η κοινωνικοοικονομική τους δομή. Με δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα: Νοέμβριος του 2005 με Ιανουάριο του 2006, στο 3‰ του πληθυσμού του κάθε Δήμου, δηλαδή σε 192 συνολικά κατοίκους (εκ των οποίων το 17,19% ήταν κάτοικοι Βάρης, το 39,06% κάτοικοι Κορωπίου, το 19,27% κάτοικοι Καλυβίων και το 62,67% κάτοικοι Μαρκοπούλου Μεσογαίας) καθώς και με επιτόπιες συνεντεύξεις με διοικητικούς φορείς βρέθηκε ότι: Παρουσιάζεται έντονη πληθυσμιακή αύξηση και έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Επιπλέον, περιοχές εκτός σχεδίου, μπαίνουν στο Σχέδιο Πόλεως, οι χρήσεις γης αλλάζουν, και πραγματοποιούνται υποδομές στον τομέα τον μεταφορών (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Αττική Οδός, Λ. Βάρης – Κορωπίου, Προαστιακός Σιδηρόδρομος). Μέσα σε αυτήν την αλλαγή που συντελείται στην περιοχή των Μεσογείων, οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι ζουν σε μια βιώσιμη πόλη που είναι συνάρτηση της ύπαρξης κοινωνικών προγραμμάτων (ΚΑΠΗ), της ύπαρξης πάρκων και παιδικών χαρών, της μη ύπαρξης αστέγων, των ευκαιριών απασχόλησης που υπάρχουν, των δημοσίων μέσων μεταφοράς και των υποδομών (P-value: 0.000, R=80.2%). Επιπλέον υπάρχει τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που είναι συνάρτηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για επένδυση, της ελαχιστοποίησης της υποβάθμισης, της ύπαρξης μονάδων υγείας, του αστικού σχεδιασμού και της αύξησης της πληροφόρησης (P-value: 0.000, R=81.2%). Τα δύο παραπάνω μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 1% με καλή προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Αττική
Regional planning - Greece - Attica
Eastern
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική
Ανατολική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.