Επίδραση συστατικών της μαστίχας σε ζωικό μοντέλο ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Επίδραση συστατικών της μαστίχας σε ζωικό μοντέλο ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου

Παπαδά, Ευσταθία

Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου αποτελεί χρόνια πάθηση του γαστρεντερικού συστήματος που περιλαμβάνει την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο Crohn και προκαλείται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Η μαστίχα Χίου αποτελεί ρητινώδη έκκριση του μαστιχόδενδρου στην οποία έχουν ανιχνευθεί τερπένια και απλές φαινόλες, συστατικά με σειρά ευεργετικών ιδιοτήτων. Σκοπό της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η μελέτη της αντιφλεγμονώδους δράσης διαφόρων κλασμάτων μαστίχας Χίου σε ζωικό μοντέλο χημικής κολίτιδας και η διευκρίνηση του πιο δραστικού από αυτά. 50 επίμυες Wistar χωρίστηκαν τυχαία σε 10 ομάδες: (Α) ομάδα ελέγχου, (Β) μοντέλο χημικής κολίτιδας επαγόμενης με TNBS (ΜΧΚ), (Γ) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 100mg/Kg ΣΒ σκόνης μαστίχας/ινουλίνης (6:4), (Δ) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 40mg/Kg ΣΒ ινουλίνης, (Ε) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 24mg/Kg ΣΒ όξινου κλάσματος μαστίχας, (Στ) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 48mg/Kg ΣΒ όξινου κλάσματος μαστίχας, (Ζ) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 24mg/Kg ΣΒ ουδέτερου κλάσματος μαστίχας, (Η) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 48mg/Kg ΣΒ ουδέτερου κλάσματος μαστίχας, (Θ) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 7mg/Kg ΣΒ ολεανολικού οξέος και (Ι) ΜΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 14mg/Kg ΣΒ ολεανολικού οξέος Το πείραμα διήρκησε 5 ημέρες. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα TNF-α και ICAM-1 στο εντερικό ιστό και στον ορό των πειραματόζωων. Τόσο για τον TNF-α (ιστοί) όσο και για το ICAM-1 (ιστοί και οροί) διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων τους υπό την επίδραση της μαστίχας, του όξινου και ουδέτερου κλάσματος και του ολεανολικού οξέος (p<0.05). Η δράση της μαστίχας φάνηκε να οφείλεται σε συνέργεια των επιμέρους κλασμάτων για την περίπτωση του ICAM-1, ενώ για τον TNF-α δεν παρατηρείται αντίστοιχη συμπεριφορά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Intestines - Diseases
Έντερα - Ασθένειες
Crohn&apos
Νόσος του Crohn
Ελκώδης
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Pistacia var Chia - Health aspects
s disease
Τερπένια
Terpenes
Κολίτιδα
Ulcerative colitis

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)