Ο ρόλος της γεωγραφίας στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ο ρόλος της γεωγραφίας στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων

Παρπαϊρης, Φώτης

Βασικός σκοπός αυτής της υπόθεσης εργασίας είναι η αναζήτηση και η ανάδειξη της σπουδαιότητας της Γεωγραφίας και κατ΄ επέκταση της Γεωπολιτικής στην εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στην εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στο πλαίσιο των τελευταίων αιώνων. Ύστερα από την παρουσίαση των βασικών στοιχείων της Γεωγραφίας και της Γεωπολιτικής ως επιστήμης, η ανάλυση θα προχωρήσει στους τομείς της γεωστρατηγικής και της γεωοικονομίας και θα καταλήξει στη βασική ανάλυση, η οποία συνδέεται με το ζήτημα της λήψης πολιτικών αποφάσεων και της εξωτερικής πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Η Γεωπολιτική συνδέεται με την απόκτηση και την αύξηση της πολιτικής ισχύος σε τοπικό ή διεθνές πλαίσιο. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η ανάλυση στηρίζεται στις πολιτικές σχέσεις και στις αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στον προβιομηχανικό κόσμο (πριν το 18ο αι.), στο βιομηχανικό κόσμο (18ο-19ο αι.) και στο μετα-βιομηχανικό κόσμο ( 20ο αι.), ο οποίος, βεβαίως, περιλαμβάνει τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ψυχρό Πόλεμο και, οπωσδήποτε, τον μεταμοντέρνο κόσμο (τέλη 20ου-21ο αι.). Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης εργασίας είναι να αποδείξει την άμεση σχέση που διέπει τη Γεωγραφία και την εξωτερική πολιτική (διεθνείς σχέσεις) και ευελπιστεί να λειτουργήσει ως αρωγός στη διαδικασία ερμηνείας των διεθνών σχέσεων, ανάμεσα σε κράτη και έθνη στο πέρασμα των χρόνων, καθώς και να εξηγήσει το φαινόμενο του πολέμου στη βάση της Γεωγραφίας. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η γνώση που μας προσφέρει η επιστήμη της Γεωγραφίας συνιστά έναν μόνο παράγοντα στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας. Μια σειρά από πρόσθετους παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Geopolitics
Γεωγραφία
Διεθνείς σχέσεις
International relations
Great powers
Παγκόσμια πολιτική
Political geography
World politics
Γεωπολιτική
Μεγάλες Δυνάμεις
Πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)