Κοινωνικές γεωγραφίες του εθελοντισμού: Τα κίνητρα των εθελοντών πυροσβεστών δασοπυροσβεστών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κοινωνικές γεωγραφίες του εθελοντισμού: Τα κίνητρα των εθελοντών πυροσβεστών δασοπυροσβεστών στην Ελλάδα

Παναγιωτάκης, Αντώνης

Ο εθελοντισμός αποκτά ολοένα και πιο σημαντική θέση σε πολλούς κρατικούς ή μή τομείς και δραστηριότητες. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει προβλέψει την ένταξη εθελοντών στις Υπηρεσίες του. Όμως και εθελοντικές ομάδες υπό την αιγίδα δήμων ή ιδωτικών πρωτοβουλιών δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρόσβεσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κινήτρων των παραπάνω εθελοντών είναι το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Ένα ερωτηματολόγιο 21 πιθανών κινήτρων αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα στο internet, προωθήθηκε σε μια εθελοντική ομάδα γνωστού Δήμου και δόθηκε σε επαγγελματίες πυροσβέστες που υπήρξαν εθελοντές. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν σε επτά βασικά κίνητρα ενεργοποίησης των εθελοντών πυροσβεστών. Από τη γνώση των κινήτρων αυτών προκύπτει μια σειρά προτάσεων για τη στρατολόγηση, αλλά και την μακρόχρονη και παραγωγική παραμονή των εθελοντών στον ευρύτερο τομέα της πυρόσβεσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πυροσβεστική - Ελλάδα
Εθελοντές πυροσβέστες - Ελλάδα
Volunteer fire departments - Greece
Fire departments - Greece
Πυροσβέστες - Ελλάδα
Voluntarism - Greece
Fire fighters - Greece
Εθελοντισμός - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.