Διατροφικές συνήθειες και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε εγχείριση ανοιχτής καρδιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε εγχείριση ανοιχτής καρδιάς

Σηφακάκη, Μελαχροινή

Εισαγωγή: Η εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατροφή. Ωστόσο ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών σε χρόνιους ασθενείς με σοβαρή νόσο δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και των παραγόντων καρδιοαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 216 διαδοχικοί ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, 163 άντρες (62 ± 12 ετών) και 53 γυναίκες (65±10 ετών). Η συλλογή των πληροφοριών αφορούσε δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία, χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής, διατροφικές συνήθειες, εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης και λεπτομερές ιατρικό ιστορικό. Προκειμένου να γίνει μία ακριβής αξιολόγηση της διατροφής των ασθενών επιλέχτηκαν ορισμένα τρόφιμα (κρέας, ψάρια, χορταρικά, αμυλούχα, τηγανητά, ελαιόλαδο, αλκοόλ, τσάι, καφές) και δημιουργήθηκε ένας διατροφικός δείκτης. Όταν η απάντηση ήταν σύμφωνη ως προς τις συστάσεις δινόταν η τιμή 1, ενώ όταν απέκλινε η τιμή 0. Ο δείκτης μπορούσε να λάβει τιμές από 0 έως 9. Κατόπιν αυτός ο δείκτης συσχετίστηκε με τους παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου, αφότου λήφθησαν υπόψη διάφοροι συγχυτικοί παράγοντες. Αποτελέσματα: Η μέση τιμή του διατροφικού δείκτη για τους άντρες και για τις γυναίκες ήταν 2. Συσχέτιση του διατροφικού δείκτη με τους παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου έδειξε ότι η σχέση μεταξύ αυτού και της πιθανότητας παρουσίας υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, υπερτριγλυκεριδαιμίας και σακχαρώδους διαβήτη είναι αντίστροφη (p-value>0,05). Έτσι αύξηση του δείκτη κατά 1 μονάδα μειώνει την πιθανότητα ύπαρξης υπέρτασης κατά 21%, υπερχοληστερολαιμίας κατά 11%, υπερτριγλυκεριδαιμίας κατά 7% και σακχαρώδους διαβήτη κατά 9%. Συμπεράσματα: Μία ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό παραγόντων ΚΑΑ κινδύνου, ακόμα και σε ασθενείς με σοβαρή νόσο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθενείς - Διατροφή
Coronary heart disease - Nutritional aspects
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Patients
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.