Καρκίνος και διατροφικά πρότυπα στο Μεσογειακό χώρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Καρκίνος και διατροφικά πρότυπα στο Μεσογειακό χώρο

Βογιατζόγλου, Άννα

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να εξετάσει αν οι Μεσογειακοί πληθυσμοί χαρακτηρίζονται από ξεχωριστά πρότυπα στην επίπτωση του καρκίνου και σε πιο βαθμό μπορούν αυτά να εξηγηθούν με βάση το παραδοσιακό διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας. Η πτυχιακή μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναλύεται η φύση της παραδοσιακής Μεσογειακής Δίαιτας στις χώρες της Μεσογείου και δίνεται ο ορισμός της. Έπειτα, γίνεται η προσπάθεια περιγραφής των παραδοσιακών διατροφικών προτύπων των λαών της Μεσογείου στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και αξιολογείται η χρονική τους εξέλιξη. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας πτυχιακής μελέτης, γίνεται αναφορά στη γενική νοσηρότητα και θνησιμότητα των πληθυσμών της Μεσογείου και αναλύονται τα παράδοξα υγείας που παρατηρούνται στους πληθυσμούς αρκετών από Μεσογειακών χωρών. Επίσης, αναλύεται η επίπτωση της εφαρμογής της Μεσογειακής Δίαιτας ως σύνολο στη γενική νοσηρότητα και θνησιμότητα, καθώς και αναφέρονται στοιχεία για την υγεία των μεταναστών από Μεσογειακές χώρες. Στη συνέχεια, αναλύεται η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από καρκίνο των Μεσογειακών πληθυσμών και γίνεται σύγκριση της θνησιμότητας από καρκίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και του 1990. Στο τρίτο μέρος της μελέτης, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της επίδρασης των συστατικών της Μεσογειακής Δίαιτας στην ανάπτυξη των διάφορων μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας σειράς ερευνών που διεξήχθησαν σε Μεσογειακούς πληθυσμούς για την επίδραση των θρεπτικών συστατικών και των τροφίμων που αποτελούν βασικά στοιχεία της Μεσογειακής Δίαιτας καθώς και ορισμένων διατροφικών συμμεταβλητών, όπως του βάρους και της ενεργειακής πρόσληψης, της φυσικής δραστηριότητας και του καπνίσματος, στην επίπτωση από διάφορες μορφές καρκίνου. Η αναφορά στην παρούσα μελέτη μόνο σε έρευνες που διεξήχθησαν στη Μεσόγειο έγινε για τους δύο εξής λόγους: α) μερικά συστατικά της Μεσογειακής Δίαιτας, κυρίως το ελαιόλαδο, σπάνια καταναλώνονται εκτός αυτής της περιοχής και β) ορισμένα συστατικά αυτής της δίαιτας, όπως τα λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια, καταναλώνονται σε σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στις Μεσογειακές χώρες από ότι στη βόρειο Ευρώπη και Αμερική. Επομένως, οι μελέτες που διεξήχθησαν στους Μεσογειακούς πληθυσμούς παρέχουν πιο ουσιαστικά στοιχεία για το ρόλο που διαδραματίζουν τα συστατικά της Μεσογειακής δίαιτας στην επίπτωση από τις διάφορες μορφές καρκίνου. Στο τελευταίο μέρος, γίνεται η προσπάθεια μίας συνολικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερευνών που αναλύθηκαν στα προηγούμενα μέρη της πτυχιακής και παρέχονται οι συστάσεις για την πρόληψη του καρκίνου όπως έχουν διατυπωθεί από διάφορους οργανισμούς υγείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cancer - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Mediterranean diet
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)