Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για την υποστήριξη διαδικασιών νοσηλείας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για την υποστήριξη διαδικασιών νοσηλείας

Παππά, Νεκταρία

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συνδυασμένη με την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία οδήγησε στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΗΦΑ),ο οποίος επεκτείνει τον παραδοσιακό ιατρικό φάκελο σε δυνατότητες και λειτουργίες. Ο ΗΦΑ είναι μια εξελισσόμενη ιδέα με πρωταρχικό σκοπό την μακροπρόθεσμη συλλογή πληροφοριών υγείας για τους ασθενείς. Η συμβολή του στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, στην μείωση του κόστους των υπηρεσιών της, στην αύξηση της αποδοτικότητας των επαγγελματιών αυτού του χώρου αλλά και των υπολοίπων χρηστών ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του ασθενούς συντελεί στην αναγνώριση της αξίας του και στην πλήρη εφαρμογή και χρήση του στο περιβάλλον υγείας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, εξετάζει το θέμα της διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για την υποστήριξη διαδικασιών νοσηλείας του και συγκεκριμένα ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας εφαρμογής ΗΦΑ. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι διαδικτυακή, βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και υποστηρίζεται από κατανεμημένη αρχιτεκτονική σχεδιασμού. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και λειτουργικότητας. Περιλαμβάνει όλα τα δημογραφικά στοιχεία, τις προτιμήσεις και τις συνήθειες του ασθενή καθώς και όλα τα ιατρικά στοιχεία που αφορούν το παρελθόν του, το παρόν του αλλά και αυτά που θα επηρεάσουν το μέλλον του. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας γεγονότων που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της νοσηλείας και ενημερώνει τους χρήστες για την ολοκλήρωση των γεγονότων αυτών. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρέχει μία εναλλακτική προσέγγιση για την ενημέρωση και παρακολούθηση του φακέλου ασθενούς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του βασιζόμενη στην καταγραφή των γεγονότων που σχετίζονται με αυτήν, μέσα από ένα φιλικό, κατανοητό και λειτουργικό περιβάλλον. Για λόγους ευκολίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι μέρος των χρηστών της, η εφαρμογή αυτή έχει προσαρμοστεί, ώστε να καλείται και από κινητή συσκευή. Από οποιαδήποτε συσκευή και αν κληθεί, πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές σχεδίασης και ασφάλειας. Επίσης, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ενός εύχρηστου περιβάλλοντος διαχείρισης, το οποίο να μπορεί να χειριστεί ο χρήστης το ίδιο εύκολα ανεξαρτήτως συσκευής και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία
J2EE architecture
Παγκόσμιος Iστός (WWW)
World Wide Web
Electronic medical records
J2EE αρχιτεκτονική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)