Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά

Καρασούλη, Κωνσταντινιά

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη παραγόντων, που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά, σε δείγμα μαθητών δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων μελετήθηκαν οι γνώσεις διατροφής, οι προτιμήσεις και η συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό σε 895 μαθητές πρώτης έως τετάρτης τάξης, και οι γνώσεις διατροφής, η αυτοαποτελεσματικότητα και το στάδιο αλλαγής της διαιτητικής συμπεριφοράς, όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σε 875 μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι, ενώ οι μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου εμφανίζουν υψηλό επίπεδο γνώσεων διατροφής (μέσος όρος σκορ: 10,77±1,51 / 12), οι προτιμήσεις τους στρέφονται περισσότερο προς τα ανθυγιεινά τρόφιμα (μέσος όρος σκορ: 5,94±3,11 / 12). Επίσης, η συμπεριφορά τους απέναντι στο φαγητό χαρακτηρίζεται μέτρια (μέσος όρος σκορ: 7,72±2,16 / 12), με σκορ μεταξύ των γνώσεων και των προτιμήσεων. Οι παράμετροι αυτοί φαίνεται να βελτιώνονται με την αύξηση της ηλικίας και τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα διατροφικής αγωγής. Από την άλλη μεριά, οι μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης έχουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων διατροφής (μέσος όρος σκορ: 11,53±1,74 / 14), αλλά μέτρια αυτοαποτελεσματικότητα, δηλώνοντας ότι είναι αρκετά έως πολύ σίγουροι ότι θα προβούν σε συγκεκριμένη δράση. Επίσης, σύμφωνα με το διαθεωρητικό μοντέλο, η πλειοψηφία των μαθητών (43,7%) βρίσκεται στα στάδια πρίν τη σκέψη και σκέψη, αναφορικά με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν ότι το πολύ καλό επίπεδο γνώσεων, σε θέματα διατροφής, των μαθητών δεν συμβαδίζει με τις προτιμήσεις, τη συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό, την αυτοαποτελεσματικότητα και την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη της αναπροσαρμογής ή του εκ νέου σχεδιασμού των προγραμμάτων διατροφικής εκπαίδευσης, προκειμένου αυτά να είναι αποτελεσματικότερα και να συμβάλλουν στην αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Children - Nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.