Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά

Καρασούλη, Κωνσταντινιά

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη παραγόντων, που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά, σε δείγμα μαθητών δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων μελετήθηκαν οι γνώσεις διατροφής, οι προτιμήσεις και η συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό σε 895 μαθητές πρώτης έως τετάρτης τάξης, και οι γνώσεις διατροφής, η αυτοαποτελεσματικότητα και το στάδιο αλλαγής της διαιτητικής συμπεριφοράς, όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σε 875 μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι, ενώ οι μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου εμφανίζουν υψηλό επίπεδο γνώσεων διατροφής (μέσος όρος σκορ: 10,77±1,51 / 12), οι προτιμήσεις τους στρέφονται περισσότερο προς τα ανθυγιεινά τρόφιμα (μέσος όρος σκορ: 5,94±3,11 / 12). Επίσης, η συμπεριφορά τους απέναντι στο φαγητό χαρακτηρίζεται μέτρια (μέσος όρος σκορ: 7,72±2,16 / 12), με σκορ μεταξύ των γνώσεων και των προτιμήσεων. Οι παράμετροι αυτοί φαίνεται να βελτιώνονται με την αύξηση της ηλικίας και τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα διατροφικής αγωγής. Από την άλλη μεριά, οι μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης έχουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων διατροφής (μέσος όρος σκορ: 11,53±1,74 / 14), αλλά μέτρια αυτοαποτελεσματικότητα, δηλώνοντας ότι είναι αρκετά έως πολύ σίγουροι ότι θα προβούν σε συγκεκριμένη δράση. Επίσης, σύμφωνα με το διαθεωρητικό μοντέλο, η πλειοψηφία των μαθητών (43,7%) βρίσκεται στα στάδια πρίν τη σκέψη και σκέψη, αναφορικά με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν ότι το πολύ καλό επίπεδο γνώσεων, σε θέματα διατροφής, των μαθητών δεν συμβαδίζει με τις προτιμήσεις, τη συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό, την αυτοαποτελεσματικότητα και την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη της αναπροσαρμογής ή του εκ νέου σχεδιασμού των προγραμμάτων διατροφικής εκπαίδευσης, προκειμένου αυτά να είναι αποτελεσματικότερα και να συμβάλλουν στην αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Children - Nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)