Διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου από ναυτικό ατύχημα δεξαμενόπλοιου και το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου από ναυτικό ατύχημα δεξαμενόπλοιου και το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης

Κοντολούρη, Χρυσούλα

Στις μέρες μας ακούμε να γίνεται λόγος για ολοένα και περισσότερες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Στην πραγματικότητα, οι καταστροφές είναι φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τον άνθρωπο οπότε λαμβάνουν χώρα εκέι που υπάρχει και ανθρώπινη παρουσία. Με την παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να εξετάσουμε ένα ναυτικό ατύχημα δεξαμενόπλοιου, απο το οποίο μπορεί να έχουμε διαρροή πετρελαίου, από τη σκοπιά της διαχείρησης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Θα αναλύσουμε πως και ποιος διαχειρίζεται αυτή την κρίση και θα δωθεί έμφαση στον τομέα του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ρύπανσης. Σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστώσουμε ποιό είναι και αν λειτουργεί σωστά το μοντέλο διαχείρισης της διαρροής πετρελαίου που ακολουθείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο τι είδους πλοίο είναι το δεξαμενόπλοιο, τι ειναι η καταστροφή, ο κίνδυνος, η απειλή-επικινδυνότητα, η τρωτότητα, η έθεση και το τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Επίσης θα εξετάσουμε κατά πόσον ένα ναυτικό ατύχημα είναι καταστροφή και τι είδους. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξηγησουμε τί είναι το ναυτικό ατύχημα, ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες ναυτικών ατυχημάτων, τους παράγοντες πρόκλησής τους και πως συνδέονται με τον κίνδυνο, την επικινδυνότητα, την έθεση και την τρωτότητα. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους κινδύνους, δηλαδή τις δυσμενείς επιπτώσεις της διαρροής πετρελαίου απο το ναυτικό ατύχημα του δεξαμενόπλοιου. Φυσικά θα δωθεί έμφαση στο περιβάλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις φάσεις της διαχείρισης ενός κινδύνου,τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο πλαισιώνει τη διαχείριση. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα εργαλεία της διαχείρισης της ατυχηματικής πετρελαϊκής ρύπανσης από δεξαμενόπλοιο. Τα εργαλεία αυτά είναι νομοθεσίες, κανονισμοί και κυρώσεις σε εθνική και διεθνές επίπεδο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Disasters - Environmental aspects
Καταστροφές - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιβάλλον - Διαχείριση
Πετρελαιοκηλίδες - Περιβαλλοντικές απόψεις
Environmental management
Oil spills - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.