Μελέτη της οικολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της οικολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών

Καλύβα, Ελευθερία

Για την μελέτη της οικολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στον δ.Λάρισας, χρησιμοποιώντας τυχαίο δείγμα 150 καταναλωτών. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να προσδιοριστούν εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικολογική συμπεριφορά των καταναλωτών, δηλαδή να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών, όσον αφορά την ανακύκλωση των απορριμμάτων, την κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στην κατοικία τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών επηρεάζουν την οικολογική συμπεριφορά τους, όπως επίσης και διάφορα άλλα κίνητρα και κριτήρια που μελετώνται αναλυτικότερα στην εργασία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Consumer behavior - Greece - Larisa (Nome)
Προϊόντα
Βιολογικά
Biological products
Οικολογία - Ελλάδα
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Ecology - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.