Φαρμακευτικά φυτά και τοπικη και περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση ενός μοντέλου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της συμβολαϊκής γεωργίας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φαρμακευτικά φυτά και τοπικη και περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση ενός μοντέλου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της συμβολαϊκής γεωργίας στην Ελλάδα

Τσιγαρίδα, Ευανθία Αικατερίνη

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Medicinal plants
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
τοπική
Φαρμακευτικά φυτά
συμβολαιακή γεωργία
περιφερειακή
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα
ανάπτυξη
Rural development - Greece
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Sustainable development - Greece
Γεωργία - Ελλάδα
Agriculture - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.