Εγκατάσταση και απασχόληση των οικονομικών μεταναστών: η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας και του δήμου Φιλιατρών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εγκατάσταση και απασχόληση των οικονομικών μεταναστών: η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας και του δήμου Φιλιατρών

Λυμπεροπούλου, Φωτεινή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης στον ελλαδικό χώρο, που έχει μετατραπεί απότομα από χώρα αποστολής σε χώρας υποδοχής μεταναστών.Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη πριν και μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Ειδικότερα, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της μετανάστευσης στις χώρες της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας, οι οποίες προκαλούν ενδιαφέρον λόγω των μεγάλων πληθυσμιακών μεγεθών των μεταναστών που ζουν στο έδαφός τους και των πολυποίκιλων πηγών προέλευσής τους. Ακόμη, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις πολιτικές ένταξης των μεταναστών στις χώρες αυτές και σημειώνονται κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών ένταξης των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και αυτών της Νότιας Ευρώπης. Τέλος, γίνεται αναφορά για την μεταπολεμική Ελλάδα και τους λόγους που ώθησαν πολλούς Έλληνες να μεταναστεύσουν.Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι λόγοι μετατροπής της Ελλάδας από χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής μεταναστών και τα κύρια μεταναστευτικά ρεύματα μετά την δεκαετία του 1980. Με την αξιοποίηση των στοιχείων της απογραφής της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για τους μετανάστες, γίνεται καταγραφή των κύριων χωρών προέλευσής τους, των λόγων εγκατάστασης, του φύλου, της ηλικίας, της εκπαίδευσής τους και της απασχόλησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, μελετάται το φαινόμενο της μετανάστευσης στον απομακρυσμένο νομό Μεσσηνίας, ο οποίος κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, έπασχε από έλλειψη εργατικού δυναμικού και υψηλή γήρανση του πληθυσμού. Αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του φαινομένου στον νομό και στους δήμους του, σχετικά με το πληθυσμιακό μέγεθος των μεταναστών που κατοικούν σήμερα στο έδαφός του. Ακόμη, καταγράφεται η συμβολή τους στην δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη του νομού. Επίσης, καταγράφονται οι χώρες προέλευσης των μεταναστών που κατοικούν στον νομό, η κατανομή τους σε αστικές και αγροτικές περιοχές, οι λόγοι που τους ώθησαν να εγκατασταθούν στην περιοχή, η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση που κατέχουν και οι τομείς απασχόλησής τους.Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται το φαινόμενο της μετανάστευσης στον δήμο Φιλιατρών, μια πεδινή αγροτική περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Η επιλογή του δήμου αυτού έγινε μετά την αξιοποίηση των στοιχείων της απογραφής που έδειξε ότι η συμμετοχή των μεταναστών στον τοπικό πληθυσμό και στο εργατικό δυναμικό του δήμου, είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο δήμο του νομού Μεσσηνίας. Και εδώ, αρχικά γίνεται μια ανάλυση του δημογραφικού και οικονομικού προφίλ του δήμου και τα χαρακτηριστικά των μεταναστών που κατοικούν στην περιοχή με την χρήση των δεδομένων της ΕΣΥΕ. Το μεγαλύτερο τμήμα του κεφαλαίου στηρίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν στα πλαίσια επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή με την χρήση ερωτηματολογίων αρχικά προς τους μετανάστες απαντώντας σε θέματα που αφορούν την εργασία τους, την ασφάλιση, περιουσιακά στοιχεία, τις σχέσεις και την γνώμη τους για τους Έλληνες, και έπειτα προς τους κατοίκους της περιοχής απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την συμβολή των μεταναστών στην οικονομική ζωή του τόπου.Το πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί συνέχεια του τέταρτου, καθώς αναλύει τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων μεταναστών αλλά και των συζύγων τους με την βοήθεια του προγράμματος SPSS. Η ανάλυση αυτή βοηθάει στην απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τους μετανάστες στην περιοχή και τα καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά τους στα ερωτηματολόγια.Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την εργασία σχετικά με την μετανάστευση στην Ευρώπη, στον ελλαδικό χώρο, στον νομό Μεσσηνίας και στον δήμο Φιλιατρών. Ακόμη, εξάγονται συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά των μεταναστών που έχουν εισέλθει στην χώρα μας, σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τους λόγους εγκατάστασης, το επίπεδο εκπαίδευσης και την απασχόλησή τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Φιλιατρά
Immigrants - Greece - Messenia (Nome) - Filiatra

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)