Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε νοσοκομειακές μονάδες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε νοσοκομειακές μονάδες

Δεδοπούλου, Αλίκη

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας εφαρμογής του συστήματος HACCP σε νοσοκομειακές μονάδες. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο στην ικανοποίηση των ασθενών και του προσωπικού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από το νοσοκομείο, όσο και στην διασφάλιση της υγείας των ίδιων των ασθενών. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί ένα τυπικό σύστημα HACCP που είναι επικεντρωμένο στον ασθενή ,προσανατολισμένο στην υπηρεσία, στηριγμένο σε μετρήσεις και εφαρμοζόμενο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Πολλά νοσοκομεία του εξωτερικού εφαρμόζουν αυτό το πρότυπο, το οποίο αποτελεί και βάση αξιολόγησης και επιβράβευσης πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται από αυτά. Στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες εγκατάστασης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σε νοσοκομειακές μονάδες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Ασφάλεια τροφίμων)
Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Food industry and trade - Quality control
Hazard Analysis and Critical Control Point (Food safety system)
Hospitals - Quality control - Standards
Νοσοκομεία - Ποιοτικός έλεγχος - Πρότυπα
Food - Safety measures
Νοσοκομεία - Ελλάδα
Hospitals - Greece
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο - Ποιοτικός έλεγχος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.