Απόψεις γονέων, με παιδιά εφήβους, απέναντι στους φορείς κοινωνικής οικονομίας: διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσω της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Απόψεις γονέων, με παιδιά εφήβους, απέναντι στους φορείς κοινωνικής οικονομίας: διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσω της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης

Γεροντίνης, Ιωάννης

Οι φορείς από το χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, όπως οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί σωματεία, ενώσεις και άτυποι ή μη εθελοντικοί σχηματισμοί, προσφέρουν προγράμματα και υπηρεσίες παρέχοντας στους εφήβους, ευκαιρίες για συμπληρωματική ή εναλλακτική εκπαίδευση, ψυχαγωγία και πολιτισμό. Ταυτόχρονα όμως, χρειάζονται την υλική και άυλη υποστήριξη των ενεργών πολιτών. Αποτέλεσμα, είναι να δημιουργείται μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ: της οικογένειας, ως αποδέκτη των υπηρεσιών των Μ.Κ.Ο. και των ενεργών πολιτών, μέλη της οικογένειας που στηρίζουν τις Μ.Κ.Ο.. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει φορείς (Μ.Κ.Ο.) του νομού Αττικής, που τα προγράμματά τους απευθύνονται σε εφήβους. Στη συνέχεια, διερευνά τη στάση και τη συμμετοχή των γονέων στους φορείς αυτούς, καθώς και το ρόλο τους, ως υποστηρικτές και καθοδηγητές των παιδιών τους, σε σχέση με τις Μ.Κ.Ο.. Τα ευρήματα της έρευνας, δείχνουν ότι οι γονείς εμπιστεύονται τους φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, αρκεί να είναι γνωστοί και αξιόπιστοι. Ο κύριος τρόπος υποστήριξής τους, εκδηλώνεται με την προσφορά υλικών αγαθών, ενώ ενθαρρύνουν και τους εφήβους παιδιά τους να συμμετέχουν με εθελοντική εργασία. Από τα προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρουν οι Μ.Κ.Ο., οι γονείς επιτρέπουν ευκολότερα τη χρήση αθλητικών δραστηριοτήτων. Δε φαίνεται να γνωρίζουν την έννοια του ενεργού πολίτη, αλλά προσπαθούν, βιωματικά, να εμφυσήσουν στα παιδιά τους, τις αρχές της δραστηριοποίησης με τα κοινά και του εθελοντισμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ενεργοί πολίτες
Alternative education - Greece
Μη κυβερνητικές οργανώσεις - Ελλάδα
Non-governmental organizations - Greece
Εναλλακτική εκπαίδευση - Ελλάδα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
άτυπη εκπαίδευση
Education - Greece
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-11-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)