Αξιοποίηση των ελληνικών πολιτιστικών ψηφιακών συλλόγων στην εκπαιδευτική διαδικασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αξιοποίηση των ελληνικών πολιτιστικών ψηφιακών συλλόγων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Καλογεράκη, Ευαγγελία

Στη μελέτη αυτή έγινε προσπάθεια να υλοποιηθεί στην πράξη η πρόταση που προωθείται μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος : « Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Στόχος της εργασίας ήταν να αξιοποιήσει το πρόσφορο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό που προβάλλεται διαδικτυακά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλοί πολιτιστικοί φορείς παρουσιάζουν τις ψηφιακές συλλογές τους ή μέρος αυτών για να τους γνωρίσει το ευρύ κοινό προωθώντας ένα άλλο είδος επικοινωνίας. Αξιολογώντας τα έργα αυτά που με την πάροδο του χρόνου οφείλουν να εξελίσσονται παρέχεται η δυνατότητα να αποτελέσουν ένα πρωτοποριακό εργαλείο διδακτικής πρακτικής. Η πρόταση επιλέχτηκε να μελετηθεί με τη μέθοδο της βιωματικής προσέγγισης στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σχεδιάστηκαν διδακτικά σενάρια που απευθύνονταν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οι θεματικές ενότητες κάλυπταν εναλλακτικά πτυχές της επιστήμης και της τέχνης (Ιστορία, Εικαστικά, Μουσική). Η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής έγινε με ερωτηματολόγια που είχαν τη δυνατότητα κλειστής επιλογής, ανοιχτής επιλογής, πολλαπλής επιλογής χωρίς δέσμευση. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων κατέδειξαν ότι ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους με επιτυχία. Τους δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απολαμβάνοντας τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού από το παρελθόν ως το παρόν με την προοπτική του μέλλοντος. Αποτυπώθηκε επίσης η διαμόρφωση θετικής στάσης των εκπαιδευομένων προς τους χώρους πολιτισμού. Συνοψίζοντας, η άντληση και η επεξεργασία πληροφοριών ως δυνατότητα της τεχνολογικής εξέλιξης είναι το στοίχημα των νέων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το γνωστικό, αναπτυξιακό εργαλείο αλλά συνάμα και το μαθησιακό περιβάλλον αυτό μας επιτρέπει να ελπίζουμε γιατί συντελεί στην ταχύτατη μεταβολή της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει συνεχώς να προσαρμόζεται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πολιτισμός
Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Internet in education
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Πολιτισμός - Μελέτη και διδασκαλία
Culture - Study and teaching
εκπαιδευτική διαδικασία
Ψηφιακές συλλογές
Teaching - Methodology

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.