Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Νταρζάνου, Κανέλλα

Ο άνθρωπος δεν υπήρχε πάντα πάνω στη Γη. Τόσο η θρησκεία όσο και η επιστήμη τον τοποθετούν σε αυτήν μετά το σχηματισμό των άλλων αβιοτικών και βιοτικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του άρχισε να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Χρησιμοποίησε σπηλιές και κουφάλες δένδρων για να στεγαστεί, μάζευε καρπούς και ρίζες ή σκότωνε ζώα για να τραφεί, φορούσε προβιές ζώων ή πλατειά φύλλα για να προστατευτεί από το κρύο. Από εκείνα τα χρόνια που τα πρώτα του εργαλεία ήταν κοφτερές πέτρες και κλαδιά, μέχρι σήμερα με την εκπληκτική ηλεκτρονική τεχνολογία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το περιβάλλον τόσο σαν πηγή φυσικών πόρων, άμεσα συνδεόμενων με την επιβίωσή του, όσο και ως προορισμό των ανεπιθύμητων υλικών του, δηλαδή των αποβλήτων του. Αρχικά η χρήση του περιβάλλοντος διακρινόταν από ισορροπία. Καθώς όμως τα χρόνια περνούσαν ο ανθρώπινος πληθυσμός αύξανε. το ίδιο έκαναν και οι ανάγκες αυτού. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε αλόγιστη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος και σε διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Περιβαλλοντικά προβλήματα που οφείλονται στις δραστηριότητες του ανθρώπου άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στον πλανήτη από τη βιομηχανική επανάσταση, πριν 250 χρόνια, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με γρήγορους και μη ελεγχόμενους ρυθμούς. Ο υπερπληθυσμός, η ρύπανση και η μόλυνση του εδάφους, του νερού και της ατμόσφαιρας, η αραίωση της στοιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα, η λειψυδρία, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, η διαχείριση των απορριμμάτων, η μείωση της βιοποικιλότητας, η ελάττωση των φυσικών πόρων, είναι μερικά μόνο από τα πιο σημαντικά προβλήματα που συνθέτουν την οικολογική κρίση και τα οποία ζητούν λύσεις άμεσα. Κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, η ξαφνική συνειδητοποίηση της οικολογικής κρίσης και της ανάγκης για λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της, συνέβαλε στην αναγνώριση της εκπαίδευσης ως ένα από τα μέσα παρέμβασης στο «πληγωμένο» περιβάλλον. Έτσι γεννιέται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), η οποία καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικολογική πραγματικότητα μέσα από τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων και δραστήριων πολιτών.Με την έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων που παρέχει το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας για την αποτελεσματική περιβαλλοντική αγωγή των μαθητών μέσω της παιδαγωγικής διδακτικής της Π.Ε. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα έχει σκοπό την καταγραφή και την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης της Π.Ε. σε δύο νομούς της χώρας μας, στους νομούς Αττικής και Ηλείας, καθώς και την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Π.Ε. Τα ευρήματα της έρευνας θα μπορέσουν ίσως να χρησιμεύσουν για τη βελτίωση της παρεχόμενης περιβαλλοντικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο, ή να ωθήσουν λίγο περισσότερο την περιβαλλοντική και παιδαγωγική προβληματική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Environmental education - Greece - Hleia (Nome)
Environmental education - Greece - Attica (Nome)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός)
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.