Μεταβολές καταναλωτικών διατροφικών προτύπων σε περιόδους οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μεταβολές καταναλωτικών διατροφικών προτύπων σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Μπελεσιώτη, Κωνσταντίνα

Η μείωση του εισοδήματος και η άνοδος των τιμών έχει οδηγήσει σε μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή και των νοικοκυριών, θέτοντας σε προτεραιότητά τους την κάλυψη των βασικών τους αναγκών και την επιβίωσή τους. Άμεση συνέπεια της οικονομικής κρίσης ήταν η μεταβολή των καταναλωτικών διατροφικών προτύπων. Στόχος της διπλωματικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν και μεταβάλλουν τα καταναλωτικά διατροφικά πρότυπα σε περίοδο οικονομικής κρίσης καθώς και η διαμόρφωση του προφίλ των καταναλωτών που έχουν μεταβάλλει τα καταναλωτικά διατροφικά τους πρότυπα σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε έρευνα με διανομή ερωτηματολογίων σε 400 καταναλωτές της Αττικής. Από την οικονομετρική ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα καταναλωτικά διατροφικά πρότυπα σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι κυρίως τα δημογραφικά στοιχεία του καταναλωτή όπως το φύλο, η ηλικία, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού, το μηνιαίο καθαρό ατομικό εισόδημα, η τωρινή απασχόληση, το μορφωτικό επίπεδο, η ιδιοκτησία της κατοικίας, το προάστιο διαμονής. Επιπλέον παράγοντες είναι η επάρκεια του εισοδήματος για την κάλυψη αναγκών, η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, η υγιεινή διατροφή, ο βαθμός μείωσης της κατανάλωσης για γλυκά, αλκοολούχα ποτά, κρέας, η μη αγορά πολυτελών τροφίμων, σνακ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής καθώς και η χρήση λίστας αγορών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
καταναλωτική συμπεριφορά
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
Καταναλωτές - Ελλάδα
διατροφικές συνήθειες
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Consumer behavior - Greece
οικονομική κρίση
Financial crises - Greece
Consumers - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.