Ανάλυση πολυφαινολών και εκτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης της Μαστίχας Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ανάλυση πολυφαινολών και εκτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης της Μαστίχας Χίου

Πέτσιος, Δημήτριος

Η μοναδικότητα της μαστίχας Χίου ως φυσικό προϊόν και οι ιδιότητες που αυτή παρουσιάζει, την καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης. Έτσι, έχουν δημοσιευθεί αρκετές έρευνες σχετικές με τη χημική σύσταση της ρητίνης και του αιθέριου ελαίου (μαστιχέλαιο) της μαστίχας. Παρόλα αυτά είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις σχετικές με την περιεκτικότητα της μαστίχας σε πολυφαινόλες.Θέμα της παρούσας πτυχιακής μελέτης ήταν η «ανάλυση πολυφαινολών και εκτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης της Μαστίχας Χίου». Σκοπός της ήταν η εκχύλιση φαινολικών συστατικών από τη ρητίνη της μαστίχας, ο προσδιορισμός του συνολικού φαινολικού περιεχομένου του εκχυλίσματος αυτού, η ανάλυση και ταυτοποίηση των πολυφαινολών του και η εκτίμηση της συνολικής του αντιοξειδωτικής δράσης.Η εκχύλιση φαινολικών συστατικών πραγματοποιήθηκε με διάλυμα μεθανόλης-νερού [60:40 (v/v)]. Για τον προσδιορισμό του συνολικού φαινολικού περιεχομένου του εκχυλίσματος εφαρμόστηκε η δοκιμή Folin-Ciocalteau ενώ για την εκτίμηση της συνολικής του αντιοξειδωτικής δράσης η μέθοδος DPPH. Η ανάλυση των συστατικών του εκχυλίσματος και η απομόνωση κύριων κλασμάτων έγινε με τη βοήθεια της RP- HPLC ενώ η ανάλυση και ανίχνευση ορισμένων συστατικών των κλασμάτων αυτών έγινε με τη βοήθεια της CGC-MS. Παράλληλα, η δοκιμή Folin-Ciocalteau εφαρμόστηκε σε κλάσμα που περιείχε το μεγαλύτερο ποσοστό πολυφαινολών (RT: 0-20min) και σε κλάσμα που περιείχε άλλες φαινολικές ενώσεις όπως τα τριτερπενοειδή (RT: 20-55min).Οι πολυφαινόλες που ανιχνεύθηκαν βάσει των διαθέσιμων προτύπων είναι: Το π-υδροξυβενζοϊκό οξύ, το π-υδροξυφαινυλοξικό οξύ, η τυροσόλη, το βανιλλικό οξύ, το ο-κουμαρικό οξύ, το συρινγκικό οξύ και το καφεϊκό οξύ. Ταυτόχρονα ανιχνεύθηκαν τριτερπενοειδείς ενώσεις όπως η ουβαόλη και το ολεανολικό οξύ.Τα αποτελέσματα της δοκιμής FC έδειξαν στο συνολικό εκχύλισμα περίπου 372 ppm εκφρασμένα σε ισοδύναμα καφεϊκού οξέος, ποσοστό αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλα φυσικά προϊόντα. Δεύτερη δοκιμή τρείς μήνες μετά έδειξε (λόγω πολυκαιρίας της μαστίχας) σημαντική μείωση στη συγκέντρωση των πολυφαινολικών ενώσεων του δείγματος (ΔW% =72%), καθώς η νέα περιεκτικότητα ήταν ίση με 103 ppm περίπου (εκφρασμένα σε ισοδύναμα καφεϊκού οξέος). Επίσης, η δοκιμή FC έδειξε ότι η μαστίχα έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε τριτερπενοειδή από ότι σε πολυφαινόλες. Επιπρόσθετα, μεταξύ δύο διαφορετικών δειγμάτων μαστίχας υπήρξαν σημαντικές διακυμάνσεις στο περιεχόμενο φαινολικών ενώσεων του κάθε εκχυλίσματος (372 και 237 ppm αντίστοιχα, εκφρασμένα σε ισοδύναμα καφεϊκού οξέος), πιθανότατα λόγω διαφορετικών τεχνικών καλλιέργειας, συλλογής ή και επεξεργασίας των δειγμάτων αυτών.Τέλος, η ικανότητα δέσμευσης των ελευθέρων ριζών του DPPΗ απο το συνολικό πολυφαινολικό περιεχόμενο του εκχυλίσματος εκτιμήθηκε με τη βοήθεια της καμπύλης μείωσης της απορρόφησης του μίγματος (εκχύλισμα-DPPH) συναρτήσει του χρόνου. H συνεισφορά των τριτερπενοειδών στη δράση αυτή της μαστίχας Χίου θεωρείται πλέον σημαντική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Antioxidants
Pistacia var Chia - Nutritional aspects
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.