Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη διατροφικής παρέμβασης για την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που εφαρμόστηκε σε βρέφη κατά την περίοδο του απογαλακτισμού τους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη διατροφικής παρέμβασης για την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που εφαρμόστηκε σε βρέφη κατά την περίοδο του απογαλακτισμού τους

Γεωργίου, Αλεξάνδρα

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση του αριθμού κατανάλωσης λαχανικών και φρούτων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από ένα δείγμα βρεφών μετά από παρέμβαση με παροχή ποικιλίας λαχανικών στα πρώτα στάδια του απογαλακτισμού τους. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης (Randomized Controlled Trial). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ένα ομοιογενές δείγμα 92 ζευγών βρεφών-μητέρων κατανεμήθηκε σε δύο ομάδες: 1) μια ομάδα διατροφικής παρέμβασης (ΟΠ:n=41) όπου τα βρέφη κατανάλωσαν ως πρώτα τρόφιμα απογαλακτισμού 5 διαφορετικά λαχανικά επαναλαμβανόμενα με καθημερινή εναλλαγή (5 λαχανικά x 3 επαναλήψεις= 15 ημέρες παρέμβασης) και στις μητέρες δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την κατανάλωση λαχανικών κατά τον απογαλακτισμό και 2) μια ομάδα ελέγχου (ΟΕ:n=51), τα βρέφη και οι μητέρες της οποίας δεν δέχτηκαν καμία παρέμβαση. Εκτιμήθηκε η ποικιλία των καταναλισκόμενων λαχανικών και φρούτων στη διατροφή των βρεφών καθώς και η αρέσκειά τους προς τα τρόφιμα αυτών των κατηγοριών 1, 6 και 9 μήνες μετά την παρέμβαση με συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τις μητέρες και διενέργεια δύο γευστικών δοκιμών. Οι συγκρίσεις μεταξύ μέσων τιμών πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του παραμετρικού ελέγχου Student’s T-test. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο αριθμός των λαχανικών που είχαν δοκιμαστεί από τα βρέφη της ΟΠ ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με τα βρέφη της ΟΕ στον 1ο μήνα (p<0.001), στους 6 (p<0.001) και στους 9 μήνες (p=0.039) μετά την παρέμβαση. Αναφορικά με τον αριθμό των φρούτων που είχαν δοκιμαστεί, η ΟΠ κατανάλωνε οριακά στατιστικά σημαντικά περισσότερα φρούτα σε σχέση με την ΟΕ στους 6 μήνες (p=0.08), ενώ η διαφορά στους 9 μήνες κατέστη πλέον στατιστικά σημαντική (p=0.014). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων για τον έλεγχο της επίδρασης πιθανών συγχυτικών παραγόντων, η παρέμβαση είχε ανεξάρτητη θετική επίδραση στον αριθμό λαχανικών (1ος μήνας, 6 μήνες: p<0.001, 9 μήνες:p=0.015) και φρούτων (6 μήνες:p=0.049, 9 μήνες:p=0.01) που κατανάλωναν τα βρέφη στα διάφορα στάδια της βρεφικής ηλικίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή προγράμματος διατροφικής παρέμβασης 15 ημερών σε βρέφη κατά τα πρώτα στάδια του απογαλακτισμού με παροχή μιας ποικιλίας λαχανικών επαναλαμβανόμενα και με καθημερινή εναλλαγή επέφερε θετικά αποτελέσματα στην ποικιλία λαχανικών και φρούτων στη διατροφή τους έως και 9 μήνες μετά το τέλος της παρέμβασης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Vegetables in human nutrition
Φρούτα στην ανθρώπινη διατροφή
Weaning
Απογαλακτισμός
Βρέφη - Διατροφή
Λαχανικά στην ανθρώπινη διατροφή
Fruits in human nutrition
Infants - Nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)