Συσχέτιση γλυκαιμίας (μέσω γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) και δεικτών αγγειακής λειτουργίας με τις διατροφικές συνήθειες μη διαβητικών ατόμων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Συσχέτιση γλυκαιμίας (μέσω γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) και δεικτών αγγειακής λειτουργίας με τις διατροφικές συνήθειες μη διαβητικών ατόμων

Μπερερή, Ειρήνη

Σκοπός: O σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των διαφόρων συστατικών της δίαιτας στη γλυκαιμία (μέσω της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης-HbA1c) και την αγγειακή λειτουργία. Μεθοδολογία: Για το σκοπό συνολικά 309 μη διαβητικά άτομα έλαβαν μέρος, ενώ, μόνο στους 164 (102 άνδρες και 62 γυναίκες) έγινε διατροφική αξιολόγηση. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος ήταν μέσος όρος ηλικίας 48,5έτη, μέσος όρος ΔΜΣ: 32,25 kg/m² και περιφέρειας μέσης 97,5cm. Οι εθελοντές αφού ερωτήθηκαν για το κάπνισμα, την άσκηση, το οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό, υποβλήθηκαν σε μετρήσεις ανθρωπομετρικές, βιοχημικές και ενδεικτικές της αγγειακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, για την εκτίμηση της γλυκαιμίας μετρήθηκε η HbA1c και η ινσουλίνη, ενώ για την εκτίμηση της αγγειακής λειτουργίας μετρήθηκαν οι κεντρικές πιέσεις, ο δείκτης ενδοθηλιακής λειτουργίας FMD και οι δείκτες αρτηριακής σκληρίας PWV Femοral, PWV Radial και Augmentation index normalized for heart rate (Aix). Αποτελέσματα: Από τη πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση προκύπτει πως η ΗbA1c και οι αγγειακοί δείκτες επηρεάζονται από διατροφικά χαρακτηριστικά, αφού έγινε έλεγχος για συγχυτικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, ΔΜΣ, άσκηση, περιφέρεια μέσης, κάπνισμα). Στη μελέτη βρέθηκαν τα εξής στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα: η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών (διαλυτών και αδιάλυτων), βιταμίνης Ε και η αύξηση του αριθμού γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας μειώνουν τις κεντρικές πιέσεις και τους δείκτες PWV και αυξάνουν το FMD. Σχετικά με την HbA1c, αύξηση αυτής παρατηρήθηκε από την αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη και μείωση από την αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών. Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της HbA1c με τους αγγειακούς δείκτες (p<0,05), αφού φάνηκε πως η αύξηση της HbA1c αυξάνει τον PWV Femοral, τον Aix και τις κεντρικές πιέσεις, ενώ μειώνει τoν FMD.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Γλυκαιμία - Διαιτολογικές απόψεις
Glycaemia - Nutritional aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)