Σχέση φυσικής δραστηριότητας, ευρωστίας και διατροφικών συνηθειών με την συσταση σώματος και την ινσουλινοαντίσταση σε παιδιά και εφήβους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Σχέση φυσικής δραστηριότητας, ευρωστίας και διατροφικών συνηθειών με την συσταση σώματος και την ινσουλινοαντίσταση σε παιδιά και εφήβους

Ρίζος, Αλέξανδρος

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα, την καρδιαγγειακή ευρωστία και τις διατροφικές συνήθειες με την σύσταση του σώματος και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε παιδιά και εφήβους. Στην έρευνα συμμετείχαν 19 αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 8 έως 15 ετών. Σε όλους τους εθελοντές καταγράφηκε το σωματικό βάρος, το ανάστημα, η περιφέρεια της μέσης και το πάχος 7 δερματοπτυχών, ενώ υπολογίστηκαν το συνολικό σωματικό και το σπλαχνικό λίπος, με τη μέθοδο απορρόφησης ακτινών Χ διπλής ενέργειας και με συγκεκριμένες ανθρωπομετρήσεις, αντίστοιχα. Αξιολογήθηκε επίσης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (με τριαξονικό δραστηριογράφο, RT3), η καρδιαγγειακή ευρωστία (με την Ικανότητα Αερόβιου Έργου 170) και οι διατροφικές συνήθειες (με 3ήμερο ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων). Από φλεβικό αίμα ολονύκτιας νηστείας υπολογίστηκε η συγκέντρωση της γλυκόζης και της ινσουλίνης. Η ινσουλινοαντίσταση (IR) εκτιμήθηκε με το μοντέλο HOMA ενώ η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε απλές γραμμικές συσχετίσεις. Τόσο η ινσουλίνη, όσο και ο δείκτης ινσουλινοαντίστασης HOMA, σχετίστηκαν ισχυρά θετικά με την περιφέρεια μέσης (p<0.01) αλλά και με το ΔΜΣ και το βάρος (p<0.05). Ωστόσο όμως δε φάνηκε να έχουν καμία σημαντική συσχέτιση με τη φυσική δραστηριότητα και την καρδιοαγγειακή ευρωστία, με μόνη εξαίρεση τη σημαντική θετική σχέση μεταξύ της ΙΑΕ170 και της ινσουλίνης νηστείας (p<0.05). Από την άλλη, η σύσταση σώματος, φάνηκε να σχετίζεται πιο στενά με ορισμένες παραμέτρους της φυσικής δραστηριότητας και της καρδιοαγγειακής ευρωστίας, με την φυσική δραστηριότητα να φαίνεται να έχει ευεργετική δράση όσον αφορά το ΔΜΣ, το λόγο W / H, το εκτιμώμενο σπλαχνικό λίπος, καθώς και τη λιπώδη μάζα, ενώ η καρδιοαγγειακή ευρωστία να σχετίζεται περισσότερο, θετικά με την άλιπη μάζα σώματος και αρνητικά με το % ποσοστό λίπους. Τέλος, οι συσχετίσεις μεταξύ των διατροφικών συνηθειών του δείγματος και της σύστασης σώματος και της ινσουλινοαντίστασης, ήταν συγκεχυμένες και μη ικανές να μας οδηγήσουν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή, δείχνει πως η υψηλή φυσική δραστηριότητα και καρδιοαγγειακή ευρωστία, επηρεάζουν ευεργετικά την σωματική σύσταση των παιδιών και των εφήβων, αλλά όμως δεν γίνεται ξεκάθαρο, εάν δρουν ωφέλιμα, όσον αφορά την αντίσταση των παιδιών και των εφήβων στην ινσουλίνη και την ανοχή τους στη γλυκόζη. Περαιτέρω έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία για την διαλεύκανση της σχέσης αυτής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Food habits - Children
Body weight - Teenagers
Σωματικό βάρος - Παιδιά
Exercise - in infancy & childhood
Body composition - Children
Body weight - Children
Σωματικό βάρος - Έφηβοι
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Άσκηση στα παιδιά
Σύσταση σώματος - Παιδιά
Σύσταση σώματος - Έφηβοι
Body composition - Teenagers

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)