Ιθακήσιοι ευεργέτες: η προσφορά τους στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ιθακήσιοι ευεργέτες: η προσφορά τους στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό

Παΐζη, Όλγα

Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και έχει ως θέμα της τους Ιθακήσιους ευεργέτες και την προσφορά τους στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει ευρύτερα γνωστή η ζωή και η δράση ανθρώπων που προσέφεραν στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό και να συγκεντρωθούν στοιχεία χρήσιμα για την ιστορία και τον πολιτισμό του ευρύτερου ελληνισμού και της Ιθάκης.Το θέμα αυτό δεν έχει μελετηθεί, παρότι η προσφορά και το έργο τους δεν περιορίστηκε σε στενά τοπικά πλαίσια, αλλά αφορά ευρύτερα τον ελληνικό χώρο, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τον ελληνισμό της διασποράς. Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που προήλθαν από διάφορους φορείς, επιτόπια έρευνα, προφορικές μαρτυρίες, λήψη φωτογραφικού υλικού και ταυτόχρονα μελέτη αρχειακού υλικού και σχετικής βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τον Ιωάννη Βλασσόπουλο, την οικογένεια Γράτσου, την οικογένεια Δρακούλη, τον Πάνο Δενδρινό, τον Ιωάννη Θεοφιλάτο, τον Αναστάσιο Καλλίνικο, τον Βασίλειο Καραβία, τον Οδυσσέα Καραβία, τον Αντώνιο Λεκατσά, τον Δημήτριο Μαυροκέφαλο, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, τον Ευθύμιο Πεταλά, τον Γεράσιμο Σταθάτο και την οικογένεια Όθωνος Σταθάτου. Όπως διαπιστώθηκε, το νησί της Ιθάκης παρά το μικρό του μέγεθος και τον ολιγάριθμο πληθυσμό του, ανέδειξε ευεργέτες που προσέφεραν την περιουσία τους για το καλό του τόπου και της Ελλάδας ευρύτερα. Ανακεφαλαιώνοντας, οι άνθρωποι αυτοί διακρίθηκαν με την πλούσια κοινωφελή τους δραστηριότητα. Πρόταξαν το συλλογικό καλό πάνω από το ατομικό. Θέλησαν να καλύψουν βιοτικές ανάγκες, που κρατικοί και άλλοι φορείς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ή και αδρανούσαν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ιθάκης, αλλά και της Ελλάδας με την προσφορά τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Benefactors - Greece - Kephallenia (Nome) - Ithake
πολιτισμός
Ιθάκη (Κεφαλληνία) - Κοινωνική ζωή και έθιμα
προσφορά
Ithake (Greece) - Social life and customs
Ευεργέτες - Ελλάδα - Κεφαλληνία (Νομός) - Ιθάκη
εκπαίδευση
Ιθάκη
Ευεργέτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.