Εκτίμηση της ημερήσιας πρόσληψης αντιοξειδωτικών στη μεσογειακή δίαιτα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εκτίμηση της ημερήσιας πρόσληψης αντιοξειδωτικών στη μεσογειακή δίαιτα

Λιούλια, Μαρία

Η σχέση της διατροφής με τις χρόνιες παθήσεις έχει καθοριστεί με την απολογιστική έκθεση για το FAO το 2003. Αναφέρεται ότι σήμερα, το παγκόσμιο κόστος από τις επιδημικές χρόνιες παθήσεις που σχετίζονται με την διατροφή και την έλλειψη άσκησης, υπερκαλύπτει όλα τα υπόλοιπα κόστη για την υγεία. Στο 41% των χρόνιων παθήσεων, η διατροφή είναι καθοριστικός παράγοντας και στο 38% παίζει κάποιο ρόλο. Κατά γενική παραδοχή, τα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ότι διαιτητικοί παράγοντες δικαιολογούν το 30% των καρκίνων στις βιομηχανοποιημένες χώρες. Η Μεσογειακή δίαιτα που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μετά το 1986, φαίνεται ότι με θρεπτικά συστατικά που περιέχει μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και ίσως στην αποκατάσταση χρόνιων νοσημάτων. Ιδιαίτερα, η περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικά, μελετάται και συσχετίζεται με την υγεία. Αντικείμενο της παρούσας πρότασης μεταπτυχιακής διατριβής είναι η εκτίμηση της ημερήσιας πρόσληψης αντιοξειδωτικών στη Μεσογειακή Δίαιτα. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στη χημεία των αντιοξειδωτικών, βιβλιογραφική ανασκόπηση στη μεσογειακή διατροφή συγκριτικά με δείκτες επιπολασμού χρόνιων νοσημάτων και στην δημιουργία βάσεων δεδομένων συστατικών τροφίμων. Ως δεδομένα για την περιεκτικότητα των διάφορων τροφίμων σε αντιοξειδωτικά , χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του USDA. Τα δεδομένα αυτά χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την ομάδα τροφίμων, υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά των μερίδων και ακολούθησε υπολογισμός στατιστικών δεδομένων για αυτές τις πληροφορίες. Έγινε αναγωγή των μικρομερίδων στη Μεσογειακή πυραμίδα . Ακολούθησε αναλυτική εφαρμογή πάνω στα δεδομένα της μελέτης Αττική.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Antioxidants
Diseases - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)