Ερωτηματολόγια και κλίμακες στην αξιολόγηση της διατροφής του πληθυσμού: μεθοδολογία κατασκευής και ανάλυσής τους, μέσω εφαρμογών τους σε επιδημιολογικές μελέτες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ερωτηματολόγια και κλίμακες στην αξιολόγηση της διατροφής του πληθυσμού: μεθοδολογία κατασκευής και ανάλυσής τους, μέσω εφαρμογών τους σε επιδημιολογικές μελέτες

Τουμπακάρη, Ζωή

Σκοπός: Η Μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα διατροφικό πρότυπο που έχει συσχετιστεί σε πολλές μελέτες με τη μείωση της επίπτωσης της καρδιαγγειακής νόσου. Ο βαθμός υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής έχει αξιολογηθεί με τη χρήση εκ των προτέρων μεθόδων, όπως είναι οι διατροφικοί δείκτες. Για το λόγο αυτό, εκτιμήσαμε την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου στην 5ετία με βάση το διατροφικό σκορ που προέκυψε από το δείκτη υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήσαμε το διατροφικό δείκτη του Παναγιωτάκου και συν, κλίμακας 0 – 55, όπου χαμηλό σκορ υποδηλώνει κακή υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής και υψηλό σκορ μεγαλύτερη συμμόρφωση με το διατροφικό αυτό πρότυπο. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από την 5ετή παρακολούθηση των ατόμων της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ όσον αφορά κλασικούς παράγοντες κινδύνου (φύλο, ηλικία, κάπνισμα, ολική χοληστερόλη, συστολική αρτηριακή πίεση), την εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου και την εμφάνιση καρδιακού επεισοδίου. Ο δείκτης συσχετίστηκε με το 10ετή κίνδυνο εκδήλωσης θανατηφόρου καρδιακού επεισοδίου από το ελληνικό SCORE-project, το 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο της μελέτης Framingham και με την εμφάνιση καρδιακού επεισοδίου στην 5ετία. Αποτελέσματα: Το διατροφικό σκορ σχετίστηκε αντίστροφα με τον 10ετή κίνδυνο εμφάνισης θανατηφόρου καρδιακού επεισοδίου του ελληνικού SCORE-project, με το 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο της μελέτης Framingham και την πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρου καρδιακού επεισοδίου στην 5ετία και έδειξε να προκαλεί μείωση κατά 5,8%, 20,2% και 5,5% λαμβάνοντας υπ’ όψη τους αξιολογούμενους παράγοντες κινδύνου και την ενεργειακή πρόσληψη. Η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου στην 5ετία φάνηκε να αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας και να μειώνεται με την αύξηση του διατροφικού σκορ. Συμπέρασμα: Το διατροφικό σκορ μπορεί να εκτιμήσει αποτελεσματικά την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου στην 5ετία και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινή κλινική πράξη και την πρωτογενή πρόληψη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)