Υδρογεωλογική και υδροχημική μελέτη της συμπεριφοράς τοξικών μετάλλων στην ευρύτερη περιοχής Κορωπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υδρογεωλογική και υδροχημική μελέτη της συμπεριφοράς τοξικών μετάλλων στην ευρύτερη περιοχής Κορωπίου

Χρυσανθάκη, Ιωάννα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της υδροχημικής συμπεριφοράς των τοξικών μετάλλων σε δείγματα νερού από γεωτρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Κορωπίου. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τα δύο υδροφόρα συστήματα (κοκκώδες και καρστικό) της περιοχής στην χαμηλή και την υψηλή περίοδο και αναλύθηκαν με ICP-MS ως προς τα ιχνοστοιχεία Αs, Cd, Cr, Cu, Li, Ni, Se, Tl, U, Pb, Zn, Κ, Νa, Ca, Mg, Si και το Cl (βιβλιογραφικά δεδομένα) . Τα αποτελέσματα έδειξαν: α. ότι τα δύο υδροφόρα συστήματα έχουν υποστεί υφαλμύρωση, β. αυξημένες συγκεντρώσεις ψευδαργύρου ως προς το γεωλογικό υπόβαθρο, με ακανόνιστη χωρική κατανομή γ. αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού και σελήνιου, οι οποίες υπερβαίνουν το όριο ποσιμότητας των 10μg/l , ιδίως στη παραλιακή ζώνη. Οι συγκεντρώσεις χρωμίου δεν υπερβαίνουν το ανώτερο όριο ποσιμότητας (50 μg/l) , και τέλος δ. παρατηρείται σημειακή πηγή ρύπανσης σε γεώτρηση δυτικά του Κορωπίου ως προς το ουράνιο και το θάλλιο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Poisons
Water chemistry
Νερό - Ρύπανση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κορωπί
Δηλητήρια
Χημεία νερού
Metals
Μέταλλα
Water pollution - Greece - Attica (Nome) - Koropi

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.