Διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας με την αξιοποίηση των ΣΓΠ: το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας με την αξιοποίηση των ΣΓΠ: το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας

Κουφαλάκος, Γεώργιος

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των βημάτων για την υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης δικτύων αποχέτευσης, μέσω της ανάλυσης της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Καλαμάτας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η δομή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων αποχέτευσης, καθώς και η διαδικασία εκτίμησης των παροχών σε αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα από παρόμοιες εργασίες ψηφιοποίησης, κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Στο Τρίτο κεφάλαιο εξηγούνται αναλυτικά τα βήματα της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Καλαμάτας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα οφέλη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός από την αξιοποίηση των δεδομένων της ψηφιοποίησης. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης, τα βήματα για την ολοκλήρωση παρόμοιων έργων και οι προτάσεις βελτίωσης για το δίκτυο της Καλαμάτας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ψηφιακή χαρτογράφηση
Sewerage - Greece - Messenia (Nome) -Kalamata
Υδρογραφία - Δίκτυα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Αποχεύτεση - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Drainage networks
Geographic information systems
Digital mapping

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.