Διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας με την αξιοποίηση των ΣΓΠ: το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας με την αξιοποίηση των ΣΓΠ: το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας

Κουφαλάκος, Γεώργιος

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των βημάτων για την υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης δικτύων αποχέτευσης, μέσω της ανάλυσης της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Καλαμάτας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η δομή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων αποχέτευσης, καθώς και η διαδικασία εκτίμησης των παροχών σε αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα από παρόμοιες εργασίες ψηφιοποίησης, κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Στο Τρίτο κεφάλαιο εξηγούνται αναλυτικά τα βήματα της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Καλαμάτας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα οφέλη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός από την αξιοποίηση των δεδομένων της ψηφιοποίησης. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης, τα βήματα για την ολοκλήρωση παρόμοιων έργων και οι προτάσεις βελτίωσης για το δίκτυο της Καλαμάτας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ψηφιακή χαρτογράφηση
Sewerage - Greece - Messenia (Nome) -Kalamata
Υδρογραφία - Δίκτυα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Αποχεύτεση - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Drainage networks
Geographic information systems
Digital mapping

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)