Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μυλωνά, Όλγα

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αναφορά στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην χρηματοδότηση τους. Για τον σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναφορά αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών, σε διάφορες χώρες Ευρώπης ενώ παρουσιάζεται συνοπτικά ο ρόλος του ΕΚΤ στην υιοθέτηση και την χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση, που αποτελεί το σημαντικότερο μέσο ενεργητικής πολιτικής, μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση εργασίας, στην Περιφέρεια Αττικής. Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν 276 ερωτηματολόγια, από άτομα που είχαν παρακολουθήσει ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους, κατά την διάρκεια της πενταετίας 2007-2012. Η προσέγγιση του θέματος έγινε σε δύο μέρη, το θεωρητικό, όπου γίνεται παρουσίαση του θέματος μέσω επιστημονικών άρθρων και βιβλιογραφικής αναφοράς και το εμπειρικό, στο οποίο αναλύονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι η κατάρτιση αποτελεί την σημαντικότερη μορφή ενεργητικής πολιτικής δεδομένου ότι ενισχύει την προσδοκία των επιμορφούμενων για την απόκτηση επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων. Τέλος από την εκτίμηση του υποδείγματος της λογιστικής παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι καθοριστικοί παράγοντες για την απασχόληση είναι το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, η επαγγελματική εμπειρία και η εξειδίκευση στην απασχόληση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
European Social Fund
Πολιτικές απασχόλησης
Labor market - Greece - Attica (Nome)
Manpower policy - ΖGreece - Attica (Nome)
Αγορά εργασίας - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Labor and laboring classes - Greece - Attica (Nome)
Πολιτική απασχόλησης - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)