Τοπική ανάπτυξη στην ύπαιθρο: δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών στην ύπαιθρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Τοπική ανάπτυξη στην ύπαιθρο: δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών στην ύπαιθρο

Ρουμπάκου, Αργυρώ

To θέμα της παρούσας μελέτης είναι η τοπική ανάπτυξη στην ύπαιθρο και οι δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών στον πρωτογενή τομέα. Για το λόγο αυτό και ξεκινά με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης γενικά και συνεχίζει στο πρώτο κεφάλαιο με μια πιο εξειδικευμένη αναφορά στην γυναίκα της υπαίθρου. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται και το ισχύον σύστημα ασφάλισης των αγροτών. Το δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης είναι αφιερωμένο στους γυναικείους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα (ιστορική αναδρομή, νομικό πλαίσιο, είδη, προβλήματα κλπ).Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με την ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας γενικά και που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στη γυναίκα της υπαίθρου ειδικά. Το κεφάλαιο κλείνει με μια παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης για τη γυναίκα της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (κυρίως μέσω από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας) και των εποπτευόμενων φορέων του (π.χ. ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) για τη γυναίκα της υπαίθρου. Περιλαμβάνονται ακόμα και προγράμματα γενικής ενίσχυσης και επιμόρφωσης του αγροτικού πληθυσμού (Κοινωνία της Πληροφορίας) αλλά και εκθέσεις άλλων εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Ισότητας). Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αυτή καθεαυτή την έρευνα. Μέσα από τα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΗΡΑ) πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιλεγμένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου που διαθέτουν γυναικείους συνεταιρισμούς. Εξετάστηκαν τόσο τα χαρακτηριστικά των περιοχών (μέσα από συνεργασία με τοπικούς φορείς) και το πώς αυτά επηρεάζουν τις δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών και τις ανάγκες τους σε επαγγελματική κατάρτιση όσο και οι ίδιοι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί (συνεντεύξεις προέδρων, ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στα μέλη κ.λ.π.). Στην παρούσα μελέτη παρατίθεται το κομμάτι της έρευνας που αφορά τα χαρακτηριστικά, τις δυνάμεις/ αδυναμίες, τις προοπτικές των περιοχών, όπως τις στοιχειοθετούν οι τοπικοί φορείς. Οι περιοχές που εξετάζονται είναι το Γεράκι Λακωνίας, ο Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης, η Βαρβάρα Χαλκιδικής, ο Βελβεντός Κοζάνης, η Νέα Ζίζνη Σερρών, η Ζαγορά Μαγνησίας, η Άνω Σύρος, η Κύμη Ευβοίας, οι Φέρες Έβρου και ο Πολιχνίτος Λέσβου. Αρχικά γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των γυναικείων συνεταιρισμών αυτών των περιοχών, μετά ακολουθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε δημοτικού διαμερίσματος και τέλος η έρευνα στους φορείς της περιοχής. Ακολουθούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα.Στο Παράρτημα μπορεί να βρει κανείς το ερευνητικό υλικό στην ακριβή του μορφή (ερωτηματολόγια με τις απαντήσεις των φορέων), τους πίνακες με τα δημογραφικά στοιχεία από την ΕΣΥΕ για τις επιλεγμένες περιοχές και τον κατάλογο με τους ενεργούς γυναικείους συνεταιρισμούς της χώρας μας όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Περιφερειακός προγραμματισμός
Τοπική ανάπτυξη
Regional planning
Γυνάικες - Επαγγελματική απαχόληση
Women - Employment

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)